Ungdomskoleelever i Grønnbyen

Høsten 2019 hadde NIA i samarbeid med Notodden historielag et opplegg for de videregående skolene i Telemark der ungdomene var på en vandring i verdensarven. Opplegget er et pedagogisk formidlingsopplegg i Den kulturelle skolesekken i Telemark fylke. Elevene var på sentrale verdensarvsteder, bla. i Grønnbyen. På alle stedene var det et lite rollespill for å vekke interessen hos elevene. «Skuespillerne» var ansatte i NIA, men også andre deltok, som her i Grønnbyen der Kjell Lia og Willy Lien var sentrale personer. Det var hele 10 skoler med mellom 40 og 60 elever hver gang (570 elever i alt), så prosjektet gikk over 10 dager i september.

Elevene var innom Admini

I samla flokk kom de i følge med selveste Sam Eyde ruslende ned mot Grønnbyen

Her forteller Eyde om husene han har bygd for sine arbeidere

Sam Eyde forteller at de nettopp har besøkt Admini og vi se seg om i Grønnbyen

Fru. Dahl aner ingen ting om besøket, men på spørsmål om mannen er hjemme sier hun at han selvfølgelig er på  jobb

Det er jo full jobb å være husmor også

Ser nå ut som ho er fornøyd med vasken da 🙂

Her forteller fru. Dahl om hvordan det er å bo i Grønnbyen

Men ho er ikke helt fornøyd når leieboeren tømmer tissepotta rett utenfor trappa

Fra gjesteboka i historielagets hus.

Foto: Ole Arvid Vassbotten