Lisleherad, Tinnegrend og Heddal vest 1952

Bentsrud, Tinnegrend

Høymyr, Lisleherad

Lisleherad. På bildet ser vi AS Silva ( Du kan lese mer om sagbruket her )

Graver, Lisleherad

Tunga, Tinnegrend

Strand, Heddal vest

Strand, Heddal vest

Strand, Heddal vest

Vi beklager om det er feil navn på gårder og steder! Om det er feil trenger vi DIN hjelp til å rette det opp


TIL TOPPEN AV SIDEN