Byvandring i regi av NIA

Lørdag 7. oktober 2017 arrangerte NIA byvandring. Det starta på turen i Grønbyen og historielaget hadde omvisning i museet

Det ble folksomt i det fine høsværet

Aina Flaten ledet byvandringa

Det var mange som syntes det var interessant å få en omvisning. Her forteller Willy om vaffelsteiking i gamle dager

Gamle bilder blir studert

Det var nok mange som nikka gjenkjennende når de kom inn på kjøkkenet og følte at de kom inn i bestemors hus

Denne gjengen har en finger med i det meste som skjer i historielaget

foto: Ole Arvid Vassbotten