Notodden ungdomsherberge, bygd i årene 1948-49.

Det var Norskdomslaget som satte i gang prosessen med å få bygd dette flotte ungdomsherberget. I byggekomiteen satt Sigurd Løkka (formann) Erik Haugen og Torkel Johnsen. Fra Norskdomslaget satt lærer Barikmo og fra kommunen, fru Nyhus og Johannes Bommen. Firmaet Byggmester H. Flåterud sto for all lafting og snekkerarbeidet, de som sto for det praktiske arbeidet var bla. Ole Lia, Lars Lia, Leiv Flåterud og Olav Nørsteteig. Inventaret var tegna av overlærer Hellekås, rørleggerarbeidet ble utført av firmaet Herwig-Dahl og det elektriske anlegget sto firmaet Notodden Elektriske for.Herberget hadde sengeplass til 36 gjester, men hadde løse madrasser og kunne huse opp til 50 reisende. Det var plass til 4 personer på hvert rom, samt et rom med plass til 8 personer som også kunne brukes til møterom. I kjelleren var det en stor sal (90 kvm) som ble leid ut til div. festligheter, her var det også peisestue. Notodden kommune ga en varmtvannsbereder på 1000 l til bygget så det var både varmt og kaldt vann, samt badstue.Da Teletunet omsorgssenter ble bygd måtte ungdomsherberget vike plassen men fikk et nytt liv som klubbhus for Snøgg ved sportspassen.

Bygget var håndlafta, her fra byggingen vinteren 1948

Sommeren 1949 sto bygget ferdig

Foto av det nye flotte bygget

Her ser en undomsherbergets plassering (bygget midt i bildet)

Postkort.

Postkort

Avisklipp fra Telen 29/7 2017 (Telen for 20 år siden)


TIL TOPPEN AV SIDEN