Heddal øst 1953 II

Klokkarud. Bak til høyre Trolldalen

Hagen

Gvålen. Bak til høyre ser vi Heddal prestegård og ser en nøye etter ser en at stavkirka er under restaurering

Rygi skole. Til venstre ser vi kapellet ved stavkirka og i bakgrunnen Rygi og Rygi (Cloumann)

Rygi skole

Rygi

Holla. Bak til høyre ser vi Bakka og midt i bildet (bak) ser vi Valen

Bakka oppe til høyre, til venstre for Bakka ser vi også en Bakkagård, kalt Valen-Bakka og nederst til venstre, Holla

Bakka

Kasin. Til venstre ser vi to Løkjagårder, rett bak, Stivi og til høyre Bendiksrud.

Nyhus. Til venstre i bildet tre Stivigårder. Bak i bildet, Bendiksrud og Tovsrud

Stivigårder sentralt i bildet

Stivi. Bak i bildet ser vi Brekke. (Løa som ligger ned for Brekke er den lokalkjente kaller «Åkreløa»)

Sentralt i bildet, Stivigårder.

Kolbjørnsrud. Ved veien ser vi «Stivibua»

Stivi landhandel («Stivibua») Bak ser vi Flyland

Fjalestad. På andre siden av veien ser vi Larsen. Til høyre, Haugan og Karlkås

Haugan. Bak i bildet fra venstre Nyhus og Stivi

Løkja nord, Løkja sør

Løkja. I bakgrunnen ser en Vidar idrettsplass

Frømyr gartneri

Vidar ungdomshus, Ingolfsrudsaga og Frømyr gartneri

Vidar idrettsanlegg

Listul (Løkjamoen)

Vi beklager om det er feil navn på gårder og steder! Om det er feil trenger vi DIN hjelp til å rette det opp


TIL TOPPEN AV SIDEN