Boklansering

31. august 2020 hadde Historielaget lansering av den nye husmannsplassboka «Husmannsplassar i Notodden kommune bind 3 Søndre Vestsida» på Kafe Olea. Mange interesserte møtte fram for å høre foredrag, se bilder fra boka og kjøpe den.

Mange hadde møtt fram i Kafe Olea

Ragnhild Kaste Kaasa forteller om arbeidet med boka

Forsamlingen fulgte interessert med på foredraget

Elin Kaste Sisjord leste dikt av Olav Kaste

Ordfører Gry Fuglestveit takka historielagets leder Ole Arvid Vassbotten for det store frivillige arbeidet alle i historielaget gjør i lokalsamfunnet ved å bevare kommunens lokalhistorie og for at Notodden endelig får sine egne bygdebøker.