Bilder fra arbeidslivet ved Føllsjå / Fulldøla på 1950 – 60 tallet

Bildene på denne siden er private bilder som er tatt av min onkel Magnus Vassbotten på 1950 – 60 tallet, fargebildene fra tømmerhogsten tok jeg selv på 1970 tallet. Alle bildene er fra traktene rundt Follsjø / Fulldøla.
Ole Arvid Vassbotten

Tømmerhogst ved Springfire. Springfire er et lokalt navn i Øvre Haave skog og bildene er tatt under hogging der på begynnelsen av 1970 tallet

Tømmeret kjøres fram fra hogsten ved Springfire. Dette var etter at fløtinga hadde opphørt og blei henta der med tømmerbil.

Fra Springfire hogsten.

Hans fyrer opp. Tyrivarmen var god å ha til «svartkjelen» og til klestørk.

Tømmerkjøring med hest i Haavemarken.

Min onkel kjørte tømmer i mange år i Havemarken, først med hest, men i slutten av 50 åra kjøpte han traktor. Her med den første, en Zetor 444. Bildet er fra velteplassen ved Vassbotten.

Det var store mengder tømmer som ble kjørt til velteplassene rund Follsjø der det ble målt og merka før det ble fløta videre. Tømmeret måtte ligge lagra i ovne låner slik at det fikk en liten tørk i vårsola og på den måten fikk bedre flyteevne før det blei «kasta» i månedskiftet mai / juni.  De neste bildene er fra velta ved Vassbotten og er tatt i 50 åra.

Tømmermålinga har begynt

Tømmeret er «kasta» og ligger her i Trængsle.

Fløterne bygger bru over Trængsle

Tømmeret har kommet ut i lensa og er klart til og fløtes mot dammen.

Fløtere fotografert i Føllsjåbukta.

Fløterne i arbeid ved Føllsjå


Den siste vinsjbåten som var i bruk på Føllsjå. Båten hadde kraftig vinsj med ca. 300 meter vaier ombord. Båten seila for egen motor fram til et «bandfeste», blei tjora fast og med vinsjen slepa de tømmersoppene fram så langt det gikk. Så seila båten fram til neste «bandfeste» og på nytt vinsja dem tømmersoppa en etappe videre, dette gjentok seg til dem var framme ved dammen.

Info. om fløtningsbåten.
Fra entusiaster som registrerer alle båter som ble bygd av verftet Lidwall &Søner AB  Leksand i Sverige her jeg fått følgende opplysninger:
Lidwall & Søner AB var i drift fra 1946 til 1987 og bygde i hovedsak fløtningsbåter og div. fløtingsmateriell. I dette tidsromet ble det bygd 802 båter, 70 av disse ble solgt til Norge og 3 stk ble kjøpt av Skienvassdragets fellesfløtningsforening. Båten som gikk på Follsjø ble levert 2/4 1952 og hadde bygg nr. 150, var bygd på spant med en 10 HK Sefflemotor og var uten forhøyde sider. I båten var det montert vinsj. Leveringspapirene kan du se her (1) og (2)
På entusiastenes hjemmeside kan du lese mer om båtene som ble levert til Norge. her


Skipperen på vinsjbåten.

På dette bildet ser en vinsjen som ble brukt.

Fløtere

Velfortjent hvil ved båthuset i Dambukta. I dette båthuset hadde «spellprammen» sin plass når den ikke var i bruk, vinsjbåten hadde lagringsplass i båthuset ved Vik.

Føllsjådammen

Fridag ved Storedam

Så var tømmeret klart til og fløtes ned renna. Bildet er tatt under åpning av dammen der renna begynner.

Det var store mengder vann som skulle til når fløtinga holdt på. Bilder er fra Sagfossen i Fulldøla.

Fløterne i full gang i elva.

Tømmer på veg mot Hellemstulhålet.

Haug i Hellemstulhålet.


TIL TOPPEN AV SIDEN

TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN