En viktig transportveg

Før 1.verdens krig var båtene den viktigste transporten av varer og passasjerer fra Skiensfjorden til Notodden.
Notodden var en sentral omlastningsplass helt til Bratsbergbanen åpnet i 1917. Skien-Telemarkens Dampskibsselskab hadde i 1910 en flåte på11 skip som gikk til og fra Notodden. Fra andre befraktere gikk det 8 båter i fast gods rute mellom Kristiania og Notodden. Tinfos Papirfabrik satte også inn sitt nybygde skip DS Tinfos på ruten Notodden – Skien med anløp til Ulefoss. Lekterslepene til Tinfos og Hydro, tømmerslepene til papirindustri og sagbruk var ikke ubetydelige.

Denne sommeren hadde Notodden fem daglige forbindelser med Skien. Første båt gikk kl.06.30 og siste kl 17.00.Antall dampskip som gikk gjennom Løveid sluser dette året var totalt 6395 og antall slusinger var 10945.

Toppåret på Telemarkvassdraget hadde sitt topp år i 1913. Statistikken viser at gjennom Løveid sluser dette året ble fortatt 12396 slusinger, av dette var det 7293 dampskip som passerte. Det er også registrert 71203 personer opp og 64559 personer ned gjennom de samme sluser.

I tillegg til skip og personer viser statistikken antall lektere, antall levende dyr som hester, kyr, sauer og griser. Antall tonn korn og kornvarer, gjødning, kull, koks, ved målt i kubikkmeter. Rund og skåren trelast, rå og tørr tremasse, sement, kalk. Teglverksprodukter
sommurstein, takstein og drensrør
telt iantall, osv, osv. Alt av varer og
produkterble registrert og hadde sin
pris i følge sluseprotokollene.

På bildet ser vi DS Tinfos i Løveid sluser
foto: Telemark museum


TIL TOPPEN AV SIDEN

TIL INNHOLDSOVERSIKTEN