Fraktefarten Oslo – Skien – Notodden

Transitt selskapet

Rundt år 1900 var det noen forretningsmenn i nedre Telemark som fattet interesse i å få i gang en godsrute mellom Christiania, Skiensfjorden og Notodden. De dannet Aktieselskapet Transit registrert 28. juli i 1902. Selskapets båter fikk navnene UNION I, UNION II og helt opp til UNION VII. I en gammel rutetabell leser man: Godsruten, Christiania – Skien – Notodden. «Union 1», «Union 2», «Union 3» og «Union 4» går fra Christiania hver virkedag aften. Til Notodden kom store menger gods til industri- og kraftutbygging, by utvikling og landbruk. Omlasting til Rjukan og varetransport også ut fra Notodden.
De grønnmalte Union båtene hadde lastekapasitet på ca. 150 tonn. Transit selskapet kuttet fra 1950 å gå opp til Notodden.

Union I, bygd i 1902 ved Porsgrund mek. verksted.
foto: Porsgrund mek. verksted.

Rederiet Nils Halvorsen A/S, Porsgrunn overtok Union IV og Union VI.
Halvorsen båtene hadde stor H som rederimerke i skorsteinen. De leverte gods på Kommunebrygga til begynnelsen på 1960 tallet. Da var en 60-års lastebåts epoke til Notodden slutt. Union IV grunnstøtte og sank ved Rakkebåene utenfor Staveren.

Union IV. Bilde: Vestfold Fylkesmuseum.

Rederiet A/S Skien fikk tidlig i 1930 åra bygget to båter med navnene Skiensfjord I og Skiensfjord II. Disse båtene konkurrerte med Union båtene om trafikken på Oslo – Notodden. Båtene var noe mindre enn Union båtene, hadde dieselmotor og mindre besetning. De utgjorde en reell konkurranse om frakteprisene

MS Skiensfjord I og MS Skiensfjord II
(Foto privat)

MS Siljord hadde mange turer opp til Notodden. Var innom flere av byene i langs Oslofjorden for å laste eller losse varer til eller fra Notodden.

Her ligger MS Tinnsjø ved brygga på Notodden, bak ser en MS Notodden. Begge hadde faste anløp til Notodden i mange år. Frakte farten var enorm i mange år med en rekke lastebåter. Navn som Klegg, Såheim, Mirjam III, Mirjam IV, Telemark I og Telemark II.
Dette var båter som kom og gikk. Flere navn kan en lete opp i sluseprotokollene. Som nevnt tidligere var fraktefarten slutt på begynnelsen av 1960 tallet.


TIL TOPPEN AV SIDEN

TIL INNHOLDSOVERSIKTEN