Historien om Heddøla bru

Litt om Heddøla bru
Før vestsida i Heddal fikk bru var det ferge over Heddøla fra Lysthusstranda og over til Buskøya på Vestsida. Ferga hadde plass til både hest og vogn, til persontrafikk ble det brukt en mindre robåt. For at ikke ferga skulle bli tatt av strømmen var den festa til en stålvaier som var spent over elva. Fergemannen hadde hus på vestsida av elva og når en skulle over ringte en i en bjelle. Men trafikken ble etter hvert større og krav om en bru tvinga seg fram. I 1909 kom brua og den siste fergemannen Lars Hansen Moen mista jobben. Lars satte da opp et skilt på fergestedet der det sto: «Ingen overfart ved Moen, full overfart på broen. Ærbødigst Lars Hansen Moen» I etterkant søkte han kommunestyret om fortsatt å få bo i «sundstuen» og videre om at han måtte få utbetalt lønn ut perioden, noe kommunestyret innvilget.
Heddøla bru sto altså ferdig i 1909 etter mange utsettelser, Kampen verksted som produserte brua greide ikke å levere til avtalt tid noe kommunestyret likte dårlig og påla verkstedet dagbøter, men dette ble i et senere kommunestyremøte omgjort da enkelte representanter mente at ingen var skadelidende på grunn av forsinkelsen! Men altså i 1909 var brua på plass og det ble en ny hverdag for folk på vestsida av elva. I de neste 50 år gjorde brua tjenesten, men trafikken ble større og krevde sitt. I 1956 var ny bru på plass (brua som er i bruk i dag).
Dette betydde aldeles ikke at den gamle brua hadde utspilt sin rolle! Vi ser mange eksempel på gjenbruk av bruer, noe som også skjedde med den gamle brua. Den ble flytta til et mindre vassdrag i Vest-Telemark litt nord for Vinje. Brua hadde der fremdeles skiltet «Heddøla bru 1909» over kjørebanen, men i bygda ble den til daglig kalt «Heie bru». Ikke før i 2013 ble brua bytta ut med en betongbro, så den gamle «Heddølabrua» gjorde tjenesten i over 100 år!

Den første brua over Heddøla ble åpna 1909  (Digitalt museum)

Ledelensene ved brua var lenge synlige  (Digitalt museum)

Ny bru kom på plass i 1956  (Digitalt museum)

Fra badeplassen på nedsiden av brua  (Postkort)

«Heie bru» i Vinje, den tidligere Heddøla bru. Her var brua i bruk til 2013. Skiltet over veibanen der det sto «Heddøla bru 1909» ble aldri tattt ned!  (Instagramfoto)

Slik ser den nye «Heie bru» ut i dag    Foto: Ole Arvid Vassbotten 2020

Heddøla bru    Foto: Ole Arvid Vassbotten 2018

Som en liten kuriositet tar vi med dette avisklippet fra 1961. Det var en populær sport å hoppe fra «Bøylen» på brua


TIL TOPPEN AV SIDEN