Restopplag av årsskrift til salgs

Restopplag av årgangene 1987-2001 selges for kr. 20,- pr. stk. eller samlet for kr. 200,-
Årgangene 2002 – 2011 kr. 50,- pr.stk
Årgangene 2012 – 2022 kr. 100,-pr.stk
Årets (2023) kr. 250,- + frakt
Bestilles ved å sende epost til post@notoddenhistorielag.no

Årsskrift nr. 40 i salg nå!

KULTURMINNER AV FLERE SLAG
To år etter at Notodden historielag var stiftet utkom det første årsskriftet. Nå foreligger årsskrift nr 40. Det kan trygt sies å ha stor variasjon både i tema, tid og geografi. Her er stoff med kilde i kirkeboka i Heddal så tidlig som 1648. Og her er artikler både om fugler i Notodden og Heddal, før og nå, og om Gavlesjåstulen som et levende kulturminne i Lifjell.

Anne Haugen Wagn har skrevet om kirkeboka og presten Daniel Christensens nedtegnelser. Anette Hagen har intervjuet Finn Smestad, med vekt på fugler som overvintrer i vårt nærmiljø. Gransherad er representert med en artikkel av Olav Nisi om to lokale bedrifter som så dagens lys for vel 100 år siden, men fikk et ganske kort liv. Terje Arnesen har brukt sin tante, Anlaug Hegna Arnesen (født 1927) som kilde til en artikkel om hverdagsmat i gamle Heddal.

Ansatte i Tinfos og Hydro vil kunne kjenne seg igjen i Trond Aaslands tekst om feriehyttene som de to selskapene bygde for sine medarbeidere. Han har også bidratt med en tekst om Jules Vernes reise til Telemark i 1861, med innlagt stopp på Nordre Tinnes gård. Redaktøren, Knut Jordheim, har skrevet om vengjeburet, også det en artikkel som underbygger teksten på omslaget: Kulturminner av flere slag. Både omslagbildet og artikkelen om Gavlesjå løfter fram den legendariske budeia Ragnhild Lia.

Så er det også gitt plass til noen dagsaktuelle temaer under overskriften «I årets løp». Her kommenterer redaktøren blant annet både årets kommunevalg, kirkevalget og skolestrukturen. Av annet stoff finner vi en kort omtale av den fjerde boka om husmannsplasser som historielaget nylig har gitt ut.

Her er en oversikt over tekstene i årets årsskrift
Anne Haugen Wagn: Gavlesjåstulen – et levende kulturminne
Terje Arnesen: Hverdagsmat i gamle Heddal  
Knut Jordheim: Vengjeburet – egenartet og vakkert   
Trond Aasland: Feriesteder ved fjord og på fjell
Anette Hagen i samtale med Finn Smestad: Fugler i Notodden og Heddal før og nå Olav Nisi: Det så lyst ut for verksemd i Gransherad med tjære og torvstrøy med lokalt råstoff  
Trond Aasland: Med billett til «jordas indre», Heddal og Tinn
Anne Haugen Wagn: Presten Daniel Christensen i Heddal og Kirkeboka fra 1648
Frode Austad: Hva et hundreårig bilde kan fortelle
KJ: I årets løp
Ny bok om husmannsplassar i Notodden kommune ( Bind 4)
Årsmelding
forfattere

Historielagets medlemmer får årsskriftet tilsendt, og det er til salg hos bokhandlene.
Kan også kjøpes hos oss i åpningstiden, eller bestilles ved å sende en epost til
post@notoddenhistorielag.no

ÅRSSKRIFT 2022  Hovedsak: Skole

Innhold:

Vokste ut av katekismeopplæring.
Lokal skolehistorie – punktvis

Knut Jordheim: Nok er nok, sa bøndene i Heddal
Ambros Sollid: Lærar både i omgangs- og fastskolen
Knut Jordheim (tekst), John Einar Öterholt og Ole Arvid Vassbotten Både landsfolkeskole og byfolkeskole- og bruksskole
Olav Nisi: Realskulen i Gransherad 1937-1939-i pakt med tida
Frode Færøy: Skolekampen i Norge og på Notodden
Anette Hagen: Fra folkeskole til grunnskole i Notodden.68
«Skolens indre liv».
Trond Aasland: Det aller første skoleåret
Ole Arvid Vassbotten: Skoleveien…
Hans Petter Andersen (intervju): På ski til skolen……
Aslaug Mosebo (intervju): Annankvar dag på skulen
Trond Aasland: Skriving, regning og geografi
Knut Heggenes: Var det flyvende mare eller et jiujitsu-kast?
Age Meyer (intervju): En lærer for alt
Terje Arnesen: Halvor og arboretet i «Hamna» på Su`Sem
Berit Kvisli: Terje Viken var ikke glemt
Erik Adolfsen: Spørreleken 1968
Bjarne Bakken (intervju): I ein verkeleg liten skule
Trond Aasland: Ved sløydbenken
Berit Moe-Gumø (intervju): Det kom en båt med flyktninger
Ingrid Gjestrud (intervju): Att og fram mellom to skular
Anlaug Hegna Arnesen: Et kaldt hus der vannet frøys
Arnhild Oterbekk (intervju): Streng og snill på same tid
Lise Wiik (intervju): Den nye skolen
Diverse annet.
Hallvor Ryen Skullerud: Om bygging av industriboliger på Notodden
Hans T. Frømyr: Helland-gårdane på Notodden
I årets løp – noen begivenheter med lokalhistorisk innhold

Årsskrift 2022 kan også kjøpes på Norli Tuven og Telemarkens Bokhandel

 

INNHOLD 2021:

Hovedsak: Tradisjonspram
Fra jakten på «pram fra Heddalsvann   Knut Jordheim
Landssvikleiren på Jernbanebrygga   Leiv Sem
Bedriftslegen og stadslegen   Trond Aasland
Min russiske familie   Audun Johannes Mørch
Da Rjukanbanen var ny  Guro Nordby
Christian Kittelsen – kunstnar og naturvenn  Olav Nisi
Fra Gunleik til Torbjørg – Brev hjem fra en stortingsmann   Anette Hagen
KJ: I årets løp- noen begivenheter med lokalhistorisk innhold


Innhold 2020:

Tema: Fra invasjon til frigjøring
Olavs krig – og vegen heim  Olav Nisi
Illegalt arbeid i gruppe 44 Heddal  Andreas Bjørnhaug
Eit Riss av Ingebjørg Mælandsmo sitt liv   Gunn Jorunn Mælandsmo og Knut Jordheim
Den gløymde Ingebjørg Mælandsmo  Knut Jordheim
Dikt: Over heia  Ingebjørg Mælandsmo
Derfor ble Notodden ikke bomba  Trond Aasland og Runar Lia
Dødsmarsjen til Stutthof  Ottar Haugland
Veien til frigjøring: Sabotasje, beskyttelse, tragedie  Trond Aasland
Kvinner fra Notodden og omegn som deltok i motstandsarbeidet  Svein Vetle Trae
Slike dagar kjem aller att  Anette Hagen
I Årets løp – noen begivenheter med lokalhistorisk innhold  Knut Jordheim
Årsmelding
Forfattere


Innhold: 2019

Tema: Gudslånet
*Løkjakvenna som kunne gå dag og natt  Niri Flåta
*Kvernsteiner Dagfinn Trømborg
*Mølla i Tinfossen – En konflikt mellom bondesamfunn
og industrialisering Tore Tinnes
*»Europas vakreste utsikt» Susanne Grina Lange
*Bruene i Gransherad  Olav Nisi
*»Kunnskap skal være tilgjengelig for alle» Maj-Lis Stordal
*Om lærerskoler som har kommet og gått
på Notodden  Knut Jordheim
*John Tveiten – Roma 1960  Ove Eriksen
*Barndomsreiser – kortreiste men minnerike Trond Aasland
*I årets løp – noen begivenheter med
lokalhistorisk innhold  Knut Jordheim
*Husmannsplasser – en forsmak på ny bok  Ragnhild Kaste Kaasa

Årsskrift 2018 inneholder

Tema: Kulturminner
Kulturminner – og et helhetlig planarbeid

Figurar på gamle treskjelåvar i Heddal og Lisleherad
Åsta Østmoe Kostveit

Bak rattet i industrireisningens første år

Tron Aasland
Markering: Notodden kirke 80 år 1938-2018
Forhistorie til kirkebygget

Ole Holta
Fullført restaurering av orgelet
Sylke Felhusen

Steinalderen i Gransherad

Jostein Gundersen

Gransheradingen som redda norske kulturskattar
Olav Nisi
Notodden Kunstforening (1981-2017):Mange og store kunsttiltak –
og banebryter for Telemarksgalleriet
Anne Haugen Wagn
Flyveblad over Heddal med tanke på krigens slutt
Trygve Nes

Evig engasjerte Vico

Maj-Lis Stordahl

Bokanmeldelse: En gave til lokalsamfunnet

Anette Hagen


Årsskrift 2017 innholder

Tema: Tradisjon
Husmannsplassen
Ingrid S. Rodahl og Ragnhild Kaste Kaasa
Hvilken farge kan en rødtrøye ha?
Guro Nordby
Alle stavkyrkjer i landet er nå istandsette best mogeleg
Halvor Sem
Kor gamal er Heddal stavkyrkje?
Sjur Mehlum
Riksantikvarens stavkyrkjeprogram 2001-2015
Håvard J. Russnes
Han fikk ungdom til Notodden og grunnla et nasjonalt skoleslag
Knut Jordheim
Med «idrett for alle» som ledesnor i 100 år
Maj-Lis
Stordal
Tre Snøggere til OL i 1952
Ove Eriksen
Notodden mestbyggende arkitekt
Edgar Gundersen

Veien fram til hydrogen som energibærer
Trond Aasland
I årets løp noen begivenheter med lokalhistorisk innhold
Knut Jordheim
Samt årsmelding


Årsskrift 2016 inneholder

«- som nær sagt ingen anden»- Sam Eyde 1866-1940
Trond Aasland
Den beste Kilde vilde være gamle Koner»– Historien om hvordan «Eyde-marchen» ble til
Knut Jordheim

Industrien i haugianernes tid – samtale med Ole Holta
Maj-Lis Stordal

Wallenbergenes vei til Notodden og Rjukan
Trond Aasland

Anerkjente og godt etablerte  Arkitekter på Notodden: Før 1915- del 1
Edgar Gundersen

Sir Roberts gutter – og senere: Olaves jenter  Glimt fra speiderlivet på Notodden gjennom 100 år
Knut Jordheim
Bryteren Aage Ingvar Eriksen – Notoddens Olympiafarer – London 1948
Ove Eriksen
En reise i norsk industrihistorie fra Moss til Notodden med Johan Christen Kruse
Ellen og Mari Kittilsen
Den allsidige møbelsnekkeren Hans Georg Moen
Erik Gjerde
Blå var min barndoms jul
Marit Vaale Kolloen

Samt  Årsmelding Notodden Historielag og Gamle bilder fortellerÅrsskriftet 2015 inneholder

Høydehopperen Olav Augonsson Aarnes – Ove Eriksen
Follsjå – et arkeologisk eldorado – Jo-Simon Frøshaug Stokke
Rjukan – Notodden Industriarv – Trond Aasland
-Kaffebord i helnorsk granitt
-Lokføreren og general
-«…ingen revolver kunne hjelpe meg»
-Til den norske ungdom
-Åtte hektiske år: Fra sykestue til lasarett og nytt sykehus
-Tinnoset – travleste sted i Gransherad
-Yara og Hydros gener
-HER VISES VERDENSARVEN:
-Norsk industriarbeidermuseum
-Lysbuen
Gullsmed Jørgen Schultz – Sigrid Scultz
Historien om Thordis Thomassen – Mathias G. Eide
Gamle bilder forteller. Bilder fra historielagets samling
Årsmelding 2014

Årsskrift 1983 UTSOLGT
Innhold:
Fra førhistorisk tid ved Heddalsvatn, av Olav H. Haugholt
Heddal, av Helge Albrecht Larsen
Tinnemannen, av Hans-Olav Johnsen
Krigstid og kriseår, av Alf Mostue
Glimt fra Notodden under krigen, av Anne Turi Grimeland
Medarbeidarar

Årsskrift 1984  UTSOLGT
Innhold:
Tingbøker som kilde for lokalhistorikere og slektsforskere, av Hans-Olav Johnsen
Revy på Notodden 1916-1924, av Anne Haugen Wagn
Krigstid og kriseår, av Alf Mostue
Intervju med Alf Mostue, av Hallgrim Høydal
Trekk fra bygningshistorien på Notodden, av Frøydis Hagene
Det var ein gong. Gamle bilete fortel historie
Årsberetning for 1983

Årsskrift 1985  UTSOLGT
Innhold:
Frå Jens Nilssøns Visitasbøger og resiseoptegnelser 1574-1597
Skoskatten 1711, av Alf Mostue
Omkrig Elgsjøen, av Torstein Braaten
Ei straffesak i Heddal anno 1735, av Anne Haugen Wagn
Ei folkevise frå Heddal. Jutulen og Møyi
Spelemannen Ole Olsen Kolsrud, av Inger Johanne Bakka
Skilsmisse Heddal – Lisleherad, av Hallgrim Høydal
Det var ein gong. Gamle bilete fortel historie
Velkommen til Industrigata 6
Årsmelding 1984 for Notodden Historielag

Årsskrift 1986  UTSOLGT
Innhold:
Tingstugo på Klokkarud, av Halvor Landsverk
Litt om vaksinasjon og koppeepidemiar i Heddal, av Alf Mostue
Lokalt sjølvstyre i Heddal, av Hallgrim Høydal
Tassar o spøkeri, av Ambros Sollid
Matstell i Heddal fæ 60 år sea (rundt 1900) av Anne Midttun
Vask av Anne Midttun
Kunstsilkefabrikken A/S – A/S Platon, av Jan Augustsen
Olav Fyrileiv, av Olav Smedsrud
Beredning og dekorering av skinnfeller, av Tove Kristin Langseth Pedersen
Norsk Extruding, av Henrik Rom
Notodden kringkaster av Ragnvald Pedersen
Peder Kristoffersen Waal. En utvandrer fra Notodden, av Øyvind T. Gulliksen og Carla R. Waal
Grønnbyen, av Anne Haugen Wagn
Industrigata 6
Tilvekstliste
Medarbeidarar

Årsskrift 1987
Innhold:
Sogneprest Johannes Crøger av Odd H. Sandlund
Tømmerfløting omkring Follsjø  av Per Olav Gunnes
Korsa på Øvre Vik av Per Olav Gunnes
Reiser i Telemark av Per Olav Gunnes
Bjørnejegerhistorier fra Heddal og Lisleherad i gammel tid av Sveinung A. Landsverk
Torstein Torsteinson Grotbekk dy  av Alf Mostue
Stiftinga av Notodden socialdemokratiske forening av Hallgrim Høydal
Utvandringa fra Heddal 1878-1890  av Alf Mostue
Gamle bilete fortel historie (bildeserie)
Tilvekst for Notodden Historielag 1986.

Årsskrift 1988
Innhold
Plassfolket i Aasen – et av Heddals eldste ektepar  av Arne Fliflet
Da Notodden Arbeiderparti gikk til politisk streik av Alf Mostue
Love for Hitterdals Arbeiderforening  av Hallgrim Høydal
Fra skule til skole  av Hjalmar Bømark
Dengang  av Hjalmar Bømark
Den nye staden eller Notoddens beskrivelse av H. Asbjørnsen

Årsskrift 1989
Innhold
Kasin-graven, en stridsøksgrav fra y.steinalder i Heddal av Kjell Rasmusen
Den glemte kirkegården i Heddal – og hva den fortalte av Berit J. Sellevold og Kristin Hovin Stub
Hva en skifteprotokoll kan fortelle av Alf Mostue
Murutusten og muruspjeldet  av Halvor Landverk
Dampskibet og Hitterdølene  av Halvor Landsverk
Fe honder år sea  av Kjetil Kvaale
Bjørn Evje  av Gunnar Danielsen
Året 1949  av Halgrim Høydal
Hjuksebø Arbeiderungdomslag 1936-1940 av Håkon Bråten
Husmannsplassregistrering i Notodden  av Anne Haugen Wagn
Årsmelding for Notodden Historielag 1988
Gamle bilete fortel historie. (bildeserie)

Årsskrift 1990
Innhold
Tinfos Handelslag av Ivar Moen
Olea Crøger av Alf Mostue
Tok tre jernbanevogner med våpen på Meheia av Kåre Hansen
Arne Brattli fra Notodden: To år i helvetes forgård  av Tore Hvål
Gransherad Musikklag – 10 år  av Sverre F. Henriksen
Årsmelding for Notodden Historielag 1989
Det var en gang – gamle bilder forteller historie. (bildeserie)

Årsskrift 1991
Innhold
Notodden historielag 10 år  av Maj- Lis Stordal
Notoddens tilblivelse – mennesker og historier  av Erling Stordal
Olav Hanson – Telemarks store rosemaler på 1700 tallet av Hans-Olav Oldrup Johnsen
Regler frå Heddal  av Golla Groven
Bandak-kanalen 100 år  av Arne Holm
Vannveien Tangenbrygga – Skien  av Olav Groven
Mastefuru av Olav Nisi
Ein tur over Sauheradfjella  av Torstein Bråten
Admini Notodden av Anne Haugen Wagn
Notodden speidergruppe 75 år  av Finn Arvesen
Salg av Heddal stavkirke  av Ragnar Moen
Et «Kjøbstadanlæg» i Hittterdal av Alf Mostue
Då Tinnoset hotell gjekk opp i flammer av Kaja Kvalheim
Den siste kolabrenner  av Anlaug Langseth
Lauvås  av Halgrim Høydal
Prolog til 10 års jubileet av Liv Austenå
Årsmelding for Notodden Historielag 1990
Notodden Historielag: Casino – kultursentrum på Notodden?
Det var en gang – gamle bilder forteller historie. (bildeserie)

Årsskrift 1992
Innhold
Tolvtalsvisa  av Anlaug Groven Solberg
Da straumen kom til Gransherad  av Åste Nisi
En reise i Telemark  av Per Berg
Hølje Myra  av H. Asbjørnsen
Heddalsidretten gjennom 75 år  av Anne Lie
Heddal idrettslag fram til 1937  av Halvor Sem
Om kvalitetsskog og tømmerfløyting  av Halvor Sem
Å vokse opp på Notodden av Guro Nordby
Anna Helgesen – en pioner i Notoddens arbeiderbevegelse  av Anne Haugen Wagn
Hestekraft  av Christian Krogh
Jernbaneprosjekter i Telemark av Ivar Moen
Distriktet vårt rundt midten av 1800-tallet av Helge Albrecht-Larsen
Noen glimt fra Amerikavandringa av Alf Mostue
Seminar om kvinnehstorie på Notodden.
Årsmelding for Notodden Historielag.
Det var en gang. (Bilder)

Årsskrift 1993
Innhold
Heddal Bygdetun  av Anne Lie
Den gamle gjestebok av Aasm. Bunkholt
Gjermund Haugen, liv og bragder  av Olav Goberg
Dampskipsfarten på Norsjø – Hitterdalsvann  av Alf Mostue
Abigael Lauvøya av G.B. Teledølen 17/2 1932
Tømmerenna Svelgfoss – Lienfoss – Tinfos  av Ivar Moen
Heddal stavkirke og kulturlandskapet  av Frøydis Hagene Skoje
Den gang Notodden og jeg var mindreårige  av Hjalmar Bømark
Murukleiven – vår lokale Gjest Bårdsen  av Ingunn Bunkholt Haslekås
Notodden motorbåtforening 70 års jubileum  av Ørnulf Storeng
Teglstein – ein gong eit lokalt produkt  av Hallgrim Høydal
Presentasjon av hjemstavnsmaler Cornel Jørgensen. av Arne Frantzen
Nyskapning for hundre år siden Knut Jordheim
Årsmelding for Notodden Historielag.

Årsskrift 1994
Innhold:
Guro Nordby: De første levende bilder
Olav Bennsund: Ford-montering på Notodden
Anne Haugen Wagn: Et gravøl i Heddal i 1809
Alf Mostue: Murukleiv’n
Ivar Moen: Storflommen 1927
Per Ivar Moe: Henrik Sørensens alterbilde i Notodden kirke
Knut Jordheim: Fra turgåing til matauk
Bokomtale
Årsmelding for Notodden Historielag 1993
Det var en gang

Årsskrift 1995
Innhold
Arbeideridretten på Notodden  av Ørnulf Hodne
Den private lærarskulen på Notodden 1895-1937  av Åsmund Lønning Strømnes
«Alle Notoddingar er i slekt»  av Asbjørn Tveiten
«No måtte gutane dilte etter, i baktroppen!  av Gunhild Gjøysdal Dybdal
Murukleivens liv og lagnad  av Alf Mostue
Barndomsminner fra Tveiten  av Kjell Hovde
Illegal presse Motstandsfolk vil glemme? av Birger Thorsen
Museumstenesta i Aust-Telemark  av Hallgrim Høydal
Det var en gang. (Bilder)

Årsskrift 1996
Innhold
«Mon Bakker dog ingen Ender tar?» av Knut Jordheim
Øst-Telemarken Automobilselskap dei fyrste åra  av Sverre Groven
Det gamle skolehuset på Hjuksebø  av Sigbjørn Ravnåsen
Kjempen som falt og ikke reiste seg mer  av Trygve Nes
Aus-Telemark, Tinn, Hjartdal og Heddal av Helge Bråten

Årsskrift 1997-1998
Innhold
Minneord om Alf Mostue
Eit husmannsminne
Ingebjørg Mælandsmos forfatterskap med særlig vekt på Malm-trilogien
Helg og hverdag for middelaldermennesket slik det kommer til uttrykk i primstavtradisjonen
«Speiderheimen» en sagablott
Ett bygg – flere roller
Handel i 110 år
Norsk Extruding gjorde Notodden til plastby
Notoddens første sykehus
Jon Lia
Notoddens første bad
Gamle varsel for det nye år
Drømsi
Nikulas Sveinssønn – drept på åkeren i 1317
Telemarkens Bokhandel Herman Maier AS
Lokalhistorisk litteratur fra Notodden og omegn 1996-97
Gamle bilder forteller historie

Årsskrift 1999
Innhold
Gransherad kyrkje frå dei eldste tider til i dag
Trekk fra Frelsesarmeens virke på Notodden 1908 – 1998
«Der såg eg att`e gullmor mi» Jomfru Maria i Draumekvedet
Slik var det den gangen
Gatenavn i Notodden som henviser til industrien
Notoddens vognmand
«Derfra kommer det alltid mange gode ting» Om Ole Pettersens vevstue
En gjennomreise i Heddal etter frisk luftseilas
Brattrein Barnehjem
Glimt fra musikklivet på Notodden gjennom tidene
Neversøm
Han spikka bestandig. Hans J. Steinmoen – treskjærar, knivmakar og felemakar
Pressglass
Ny lokalhistorisk litteratur
Gamle bilder forteller

Årsskrift 2000
Innhold
Ivar Moen: Tinfos Jernverk A/S 90 år
Anlaug Bamle: Anne Bamle
Anlaug Solberg: Kvinnedrakt i Øst-Telemark fra 1900 til Anne Bamle
Annemor Schønhaug: Portrett av Anne Schønhaug – kvinner anno 1900 i 1994
Trygve Nes: Bolkesjø – Fra skysstasjon til turistsenter
Unni Buverud: En historisk skogsepoke
Halvor Sem: Skogane våre / Tveitaneika / Helgenotra
Anne Haugen Wagn: Nils Johnson Kåsa – heddølen som ble metodistprest i USA
Karine Hagen og Inger Ris Våle: Sveinung Sauar – ein utvandrer fra Heddal
Anlaug Hegna Arnesen: Minner fra en tur i skogen 4.mai 1999
Guro Nordby: Notodden Helsestasjon – 60 års virke for mor og barn
Kjell Bitustøyl: Sjøflya i Telemark
Klipp fra Varden 1905-06: Bygdeborga på Storehaug
Gamle bilder forteller

Årsskrift 2001
Innhold
Hans T. Frømyr: Folkemusikk i Notodden, Heddal og Gransherad
Helge Krafft: Finn Krafft og Lisleherad kirke
Trygve Nes: Losjearbeidet på Notodden
Tor K. Gardåsen: «Lus og bønder»
Helge Braathen: To artikler fra Varden 1880
Eva Amdahl: Tjonebakken
Guro Nordby: Den norske turistforenings årbok 1868
Anne H. Wagn: Lokalpolitikk i Heddal fra 1840 åra
Helge Braathen: Olav Hanson
Ingebjørg Sperre: Forvilla hageplante
Johannes Gjestrud: Kaffivarmen på Knølen
Helge Braathen: Tilhøvet mellom «land» og «by»
Gamle bilde forteller

Årsskrift 2002
Innhold
Kvelven av Olav Kaste
Kilsen av Olav Skogen
Årets flotte hundreåringer av Eva Amdahl
«Når man kommer over Mithheien til Heddal eller Gransherred»
om dikterpresten Landstads reiseopplevelser. av Jon Magnus Landstad
«Den Tegnelyst – Glæde og min kval»
Sauheradpresten Simon Olaus Wolff som diktet og malte av Ragnhild Hagen
Da kong Haakon 7. ble kjørt over Meheia i bredslede av Peder Skalstad
Notodden Fredslag  av Ingrid Svensen Rodahl
Den gamle grendeskolen av Johannes Gjestrud
Om takryttere og vindfløyter i og omkring Notodden  av Knut Jordheim
Årsmeldinger og begivenheter
Gamle bilder forteller

Årsskrift 2003
Innhold
Notoddensangen
Notodden- «byen med gnisten» 90 år  av Helge Albrecht-Larsen
Gullskattene og de ukjente finnerne fra Heddal.
Gullskatten på Simones  av Una Høydal
Et «kjøbstadsanlæg» i Hitterdal?
Næringslivet
Kjøpmann O. Aug. Aarnes
Heddal om 50 år Hans Herbjørnsruds stil fra 1952 » – Du e diktar, du, Hans»
Intervju med H.H. ved Ingrid S. Rodahl
En norsk sjømann som kom hjem under krigen. Johannes Gjestrud forteller om vennen Kåre Virud
De første barneparkene i Notodden av Guro Nordby
Notodden-dagene, en omfangsrik, men kortlevd stevnetradisjon på 1950-talet av Hans Frømyr
Trekk fra Metodistkirkens arbeid på Notodden av Trygve Nes
Gamle bilder forteller

Årsskrift 2004
Innhold
Gruvedrift i Heddal på 1700 tallet av I. Lundevold H. Mikaelsen
I Hydros tjeneste: Tre snekkere og en Smed  av Trond Aasland
Sigurd Steinhaug – antikvitetshandleren med eget museum  av Trygve Nes
Bygdefolkets krisehjelp i Øst Telemark  av Guro Nordby
Notodden Seilforening  av Ingebjørg Sperre og Guro Nordby
Gamle bilde forteller

Årsskrift 2005
Innhold
Bjørnungen. av Trygve Nes
Er stedsnavn i Notodden av Helge Albrecht-Larsen
Gårdene som ble Notodden (1). av Trygve Nes
Sølvforekomster i Lienveien
Er klassebilde, et vindu inn i virkeligheten av Trond Aasland
«Mine aller beste år» av Trond Aasland
Heddalsvannet som arbeidsplass. av Sverre Simones
«Tysjågjengen» av Terje Arnesen
«I skuggen av Tåråfjell» av Ingrid S. Rodahl
Storgata i begynnelsen av 1970 åra av Trygve Nes
Hitterdal i Amerika  av Ingebjørg Sperre og Anne H. Wagn
Gamle bilde forteller

Årsskrift 2006
Innhold
Notodden Historielag 25 år  av Guro Norby
Gårdene som ble Notodden (2)  av Trygve Nes
Fylkesutstillingen på Notodden 1922 av Ingebjørg Sperre
Fløting på Telemarks transportvei nr. 1 av Trond Aasland
Et internasjonalt navn fra Gransherad. En historie om heddøler og lisleheringer i Iola av Olav Solberg
Simones/Simmons fra Hitterdal  av Ingebjørg Sperre
Gamle bilde forteller

Årsskrift 2007
Innhold
Gårdene som ble Notodden (3) Høybø av Trygve Nes
Intervju med Andres Andresen Suserud  av Alf Mostu
Amerikanarar i Telemark av Anne H. Wagn
Tegnelærer Jens Høybø
Norsk-amerikanere med røtter i Heddal av Ingebjørg Sperre
Teledølen- tradisjonsbærer har tatt lokalsamfunnet på pulsen gjennom mer en 100 år av Trond Aasland
Fra Heddal til Slottet- om prinsessebunadene som Anne Bamle sydde  av Guro Nordby
Gamle bilder forteller

Årsskrift 2008
Innhold
Gårdene som ble Notodden (4) Nord-Tveiten  av Trygve Nes
Svelgfoss tømmerrenne av Edgar Gundersen
To ganger 50 for Svælgfos av Trond Aasland
April 1940 fra Hjalmar Farstads notater
Fougnervillaen på Svelgfoss  av Ivar Moen
Gamle skikker og overtroiske Leveregler osv.
Arbeidstidsbestemmelser 1863 – 1872
Gamle bilder forteller

Årsskrift 2009
Innhold
Min oldemor Astrid Solli, en pioner i Notoddens sosialhistorie  av Stian Jamtveit Høyhilder
En husmann i industriens kraftspill  av Andres Gjerde Moen
Carlsenbutikken – drift og virke gjennom 70 år av Britt Carlsen Frøland
Hvordan artet livet seg for en ung motstandsmann seg under 2. verdenskrig av Carine Kjosvold
Hva vet vi om bruket Haslekås og utvandringen derifra? av Frida Bunkholt Haslekås
Jacob A. Søreide, min oldefar. Om å være handelsmann og Amerikaemigrant på tampen av
1900 tallet  av Jacob Søreide
Kittil Slettemo, en mester i knivfaget. av Marita Nielsen
Fra vondt til verre – om oppvekst og skolegang på 1930- og 1940 tallet. av Kjerti H. Tobro
Blant skreddere og ingeniører i Mogstadslekta. av Magnus Settemsli Mogstad
Nordmenn i Canada – jakten på det gode liv. av Marius Larsen
Min oldefar Ola O. Småkasin, den «uektefødte» som ble politi, skuespiller og ordfører i Heddal. av Marthe Småkasin Lien
Fiskerfamilien fra Risøyhavn og Gamvik som ble industriarbeidere på Notodden. av Rine E. Johansen
Om Sofie Magdalena Uppstrøm, og å være selvstendig næringsdrivende kvinne i siste
halvdel av 1900 tallet. av Ruben og Niklas Øymo
Et arbeidsliv for Tinfoss. av Nina Lia Brenna
Slektsgården Kasti og livet der på slutten av 1800 tallet. av Katrine Paulsen
Min farfar Torkil Øygarden. Om et dramatisk møte med tyske soldater. av Vidar Markusen Øygarden
Hvordan var det å vokse opp på Opp Tveiten gård på 1930 tallet. av Anne Berit Kigen Bjering
Min morfar Reidar Holm. Om økonomisk nedgangstid, okkupasjon og etterkrigstid. av Torgeir Holm
Mary Guard Logan. Om å reise til Amerika og et hardt, men innholdsrikt liv i Wisconsin. av Even Andreas Røed
Drømmen om Amerika. Historien om min tippoldefar Olav Texas. av Ingvild Buverud Gursli
Våre besteforeldre, Lilli og Øysten Hortemo. Ulike oppvekstvilkår Madagaskar og i Søgne.
av Kaia Hortemo Skåttet og Oda Hortemo Forsberg

Årsskrift 2010
Innhold
Gardene som ble Notodden (5) TINNE av Trygve Nes
Gårdsnavnet Tinne av Arne Aasland
Levevilkår før i tida av Alf Mostue
Notodden bymusikk av Guro Nordby
To brødre – tusen dramaer av Trond Aasland
Ottar Haugland av Siri Anne Haugland Strand
Kjærlighetens kår under krigen av Jon Anker Lisberg Sarpebakken
Notodden 2010 – innledningen til et fotoeventyr av Trond Aasland
100 år siden Birkeland ble kallet til Notodden av Trond Aasland
Hvor møttes Birkeland og Eyde? av Trond Aasland
1907 – 2010 En kongelig døråpner av Trond Aasland
F.W.Ahlers – mer en en profil på Notodden av Odd Sørdal

Årsskrift 2011
Innhold
Tinfos Jernverk 100 år av Ole Holta
Embetsmannsliv i Heddal på 1840 tallet av Anne Haugen Wagn
Gårdene som ble Notodden (6) Nord – Hvåla av Trygve Nes
Hans T. Kasin av Kristin Ingolfsrud Kasin
Siggen – Sigurd Johannes Kaasa av Hans Andreas Kaasa
Min Goffa Olaf Aas av Sveinung Aas
Kansa – min samiske slekt av Tara Jensen
Mostue-intervju – Lars Olsen av Alf Mostue
Drosjer på Notodden av Sverre Simones og Trygve Nes
Fortet på Tveiten av Kåre Kåsa
Punktum for Eriksen-epoken i Norsk Hydro av Trond Aasland
St. Olavs fødested? av Thorstein Vale
Bokanmeldelser av Trond Aasland
Gamle bilder forteller

Årsskrift 2012
Gårdene som ble Notodden (VII) – Øvre Sætre av Trygve Nes
Fra Gamletun til Europa av Ingrid S. Rodahl
En reise til Notodden anno 1907 av Trond Aasland
Med billett til Titanic og bopel på Notodden av Trond Aasland
Mine fire besteforeldres veger til Notodden av Signe Skare
”Det hele har jeg tenkt meg som et eventyr” av Trond Aasland
Tyskland under andre verdenskrig av Caroline Mathiassen Lie
Oppvekt i skyggen av en krig av Camilla Ljosland Kvålseth
Min familie i historisk lys av Peder Jørgen Nagelsaker Lexau
Årsmelding 2011


Årsskrift 2013
Årsskriftet for 2013 inneholder disse artiklene:
Arbeidstjeneste på Lauvås av Trygve Nes
Utvandringa frå Gransherad til Amerika av Torjus Bolkesjø
Min oldemor Aaste Skaar av Malene Dalebø Skaar
Diktaren Kristofer Uppdal og rallartida ved Notodden av Arild Bye
Per Stangs fotografier fra Notodden av Tone Rasch
Ved staffeliet for å male industrihistorie av Knut Jordheim
Min oldemor Tone Lia Johnsen av Oda Amalie Bakkalia
Min oldemor Karen Marie Løkka av Trine Tveit
Min amerikanske familie av Øyvind Kvaal
100 års skolehistorie av Birger Thorsen
Årsmelding 2012

Årsskrift 2014

Årsskriftet inneholder:

Tunga – fra ødegård til storgård. – Maj-Lis Stordal
Grunnlovsjubileet. Skråblikk på lokalsamfunnet med rikshistorien som bakteppe. – Åge Skullerud
Tov Murukleiv – soldat, desertør og stortyv. – Kjell Kleivane
Andakt i terrakotta og granitt. – Knut Jordheim
Dampskipsfarten på Tinnsjø 1864 – 1938.  – Ragnar Dybedal
Fløting i Føllsjå / Fulldøla. – Ole Arvid Vassbotten
Mysteriet Brede Olsen. – Vebjørn Bredesen
Alvhild Miriam Jørgensen. – Alva Kaisa Odden Langedok
Kjell Wabakken minnes Notodden. – Trygve Nes
Minner fra oppveksten på Notodden i 1940 – årene. – Kari Lindem Lagesen
Gamle bilder forteller. Bilder fra historielagets samling
Årsmelding


Årsskrift for 1983 – 1986 er utsolgt, men finnes hos Notodden Historielag.

TIL TOPPEN AV SIDEN