En dag for 100 år siden

Historielaget er for tiden med på et opplegg der alle 5. klasser skal få oppleve en dag for 100 år siden. I forbindelse med dette kommer elevene til museet i historielagets hus der Willy Lien, Kjell Lia, Ingebjørg Øya og Inger Johane Bakka fra historielaget og John Harald Aspheim fra NIA forteller hvordan livet hos en vanlig arbeiderfamilie artet seg.

Du kan også se artikkelen i Telen + her

Artikkel fra Telen 6. oktober 2017 ved Trond Kaasa