Andre hjemmesider av interesse

Samling av hjemmesider som kan være av interesse

Her kan du se Ragnhild Kaste Kaasas Heddalsside Privat hjemmeside

Digitalt Museums hjemmeside Norske museer og arkiver på nettet

Kulturminnesøk Her kan du søke etter kulturminner i hele landet (Riksantikvaren)

Telemarkskanalen Telemarkskanalens hjemmeside

Historier Historier fra Notodden og omegn

Rjukan og Notodden 1917 del 1 på Youtube (film uten lyd)

Rjukan og Notodden 1917 del 2

Notoddenfilm del 1 link til Telen

Notodden 25 år – Kommentarer ved Ragnar Moen (film)

Lidwall & Søner AS Svensk side som handler om fløtningsbåter

Gransheradsoga på nett Boka er søkbar på Nasjonalbiblioteket. Her kan du også finne andre nyttige bøker, blant annet Norske Gardsbruk.

Hitterdalsboken på nett Gårds og slektshistorie fra Heddal, Notodden og Lisleherad

Nasjonalbiblioteket Søkbare skanna bøker på nett