Historielaget på tur til Grytelia sammen med Notodden turlag

21. agust 2014 arrangerte vi fellestur sammen med Notodden Turlag til husmannsplassen Grytelia
20 deltakere var med på turen. Historielagets folk stod for orientering om husmannsplassen Grytelia som lå under Melås. Vi kjørte inn til Langetjønn, stoppet på vegen for å se på minner i fjellet etter ei gammel oppgangsag. Deretter gikk turen videre oppover til tuftene etter husmannsplassen Grytelia.

Turen gikk i naturskjønne omgivelser. Ved turens startpunkt ligger Langetjønn. I bakgrunnen på dette bildet ser en Himingen

Første stopp var ved fossen rett nedenfor Sagstulen, der vi så minner etter den gamle oppgangsaga som stod der elva renner ut i Reshjemvannet.

Ragnhild forteller det som vi kjenner til om oppgangsaga

Renna som leda vannet til saga er sprengt med fyrsetting. Du kan lese mer om saga her

Før vi gikk opp til husmannsplassen Grytelia orienterte Ragnhild om turen

På vei mot Grytelia

Framme på Grytelia. Her fulgte turdeltakerene interessert med på det som ble fortalt

Ragnhild og Inger Johanne fra husmannsplassgruppa i historielaget hadde mye å fortelle om plassen.

Her studerer deltakerne bilde av Anne Torbjørnsdatter Grytelia, f. 1856 som var fra denne husmannsplassen, men utvandra til Amerika sammen med søstera Ingeborg i 1887.

Kaffirast

Personene som gjorde turen mulig, fra venstre Ragnhild Kaste Kaasa (historielaget) Finn Smedstad (turlaget) Inger Johanne Bakka  (historielaget)

Praten gikk livlig blant de 20 deltakerne på turen

Inger Johanne forteller historier

Tufter etter plassen Grytelia

Foto: Ole Arvid Vassbotten

TIL TOPPEN AV SIDEN