Husmannsplassgruppa i Notodden Historielag får oppmerksomhet for boka «Husmannsplassar i Notodden» fra Sparebankstiftelsen DNB NOR

Sparebankstiftelsen DNB NOR støtter boka om husmannsplasser med 30 000 kroner

Notodden Historielag har altså fått 30 000 kroner i støtte til boka «Husmannsplassar i Notodden kommune, bd1» fra Sparebankstiftelsen. Pengene kommer svært godt med i finansieringen av boka, samtidig som det er en veldig bra motivasjon for å begynne på bd. 2 i serien.

Vi er svært takknemlige for pengestøtten! Her kan du lese om gaven på Sparebankstiftelsens egne sider.

Historielaget arrangerte en liten pressekonferanse for å vise vår takknemlighet. Banksjef Frank Isaksen i DnB Nor på Notodden representerte stiftelsen. Under kan du se bilder:

Notodden Historielag har fått 30 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB NOR. Representanter for husmannsplassgruppa, og leder i Notodden Historielag, Asbjørn Moen takker hjerteligst.
Bak f.v.: Helga Holm, Ragnhild Kaste Kaasa, Asbjørn Moen.
Foran f.v.: Banksjef Frank Isaksen og Inger Johanne Bakka.

Frank Isaksen forteller om Sparebankstiftelsen.

F.v.: Inger Johanne Bakka, Asbjørn Moen, Ragnhild Kaste Kaasa, Helga Holm og Frank Isaksen.

Foto: Ole Arvid Vassbotten