Vannstandsmerkene i Kleivene

Nedenfor Semsvegen mellom Maxbo og Teknologiparken kan en se gamle nivåmerker etter fire store flommer i Heddalsvannet.
Vannstanden vises på tre av de store flommene som innhogde merker i fjellet den høyeste vannstanden som ble målt i 1927 vises med et metallskilt. De som er hogd inn i fjellet kan være litt vanskelig å lese av bildene, her står det nivå for flom 2. oktober 1892, 1. juni 1879 og 1. juni 1860. Flommen 29. juni 1927 vises på metallskiltet øverst. Merkene ble avdekket da de stakk ut veitraseen til den nye E134. Se avisklipp under bildene.

Sett fra Veiskuldre på E134

Slik ser det ut når en kommer nærmere

 

2. oktober 1892

 

1. juni 1860 og 1. juni 1879
(Det var Gregar Merde som hogde inn vannstandsmerket under storflommen i 1860)

Den aller høyeste vandstanden var 29. juni 1927

I Telen, 23. juli 1976 kan vi lese følgende

Gamle vannstandsmerker i Heddalsvannet funnet.
Etter innhugde merker i fjellet i Kleivene på Notodden må det ha vært en sjelden høy vannstand i Heddalsvannet i 1879, så høy at en eller annen tiltaksrik mann har funnet ut at dette måtte være interessant for etterslekten å avmerke. Når dette merket har ligget upåaktet i så lang tid, skyldes at det bare var mulig å se det fra vannet og heller ikke da var det lett å oppdage de av mose overgrodde bokstaver. Men så var det oppsynsmann Ormestad under arbeide med å stikke trase for den nye veien, så at her hadde det vært noen og hugget bokstaver i fjellet. Han fikk gjort inskripsjonen ren og dermed fremkom at det var ikke bare ett vannstandsmerke, men to. Det eldste var fra 1860, og det noe lavere  fra 1. juni 1879. I oktober 1892 måtte det også vært en unormal vannstand. For den er også avmerket med innhogde bokstaver i fjellsiden. Men ingenting kunne måle seg med storflommen i 1927.
Nå har byingeniørkontoret på Notodden frisket opp igjen disse kulturminnene og for at slekter etter oss også kan se hvor nær vi var syndefloden i 1927, er også 1927 vannstanden av merket med et solid skilt. Skulle det bli en slik flom igjen, vil skiltet vise at det er intet nytt under solen.

Avskrift: Ragnar Moen

Foto: Kjell Lia og Ole Arvid Vassbotten


TIL TOPPEN AV SIDEN

Notodden ungdomsherberge, bygd i årene 1948-49.

Det var Norskdomslaget som satte i gang prosessen med å få bygd dette flotte ungdomsherberget. I byggekomiteen satt Sigurd Løkka (formann) Erik Haugen og Torkel Johnsen. Fra Norskdomslaget satt lærer Barikmo og fra kommunen, fru Nyhus og Johannes Bommen. Firmaet Byggmester H. Flåterud sto for all lafting og snekkerarbeidet, de som sto for det praktiske arbeidet var bla. Ole Lia, Lars Lia, Leiv Flåterud og Olav Nørsteteig. Inventaret var tegna av overlærer Hellekås, rørleggerarbeidet ble utført av firmaet Herwig-Dahl og det elektriske anlegget sto firmaet Notodden Elektriske for.Herberget hadde sengeplass til 36 gjester, men hadde løse madrasser og kunne huse opp til 50 reisende. Det var plass til 4 personer på hvert rom, samt et rom med plass til 8 personer som også kunne brukes til møterom. I kjelleren var det en stor sal (90 kvm) som ble leid ut til div. festligheter, her var det også peisestue. Notodden kommune ga en varmtvannsbereder på 1000 l til bygget så det var både varmt og kaldt vann, samt badstue.Da Teletunet omsorgssenter ble bygd måtte ungdomsherberget vike plassen men fikk et nytt liv som klubbhus for Snøgg ved sportspassen.

Bygget var håndlafta, her fra byggingen vinteren 1948

Sommeren 1949 sto bygget ferdig

Foto av det nye flotte bygget

Her ser en undomsherbergets plassering (bygget midt i bildet)

Postkort.

Postkort

Avisklipp fra Telen 29/7 2017 (Telen for 20 år siden)


TIL TOPPEN AV SIDEN

Historien om Strand skule

Til historien om Strand skule tar vi først med utdrag av et skriv som Jon Solberg, tidligere lærer ved Yli skule, skrev i 1986:

Strand skule
I «Dagbog for Hitterdals Sogneprestembede» står det 4. sept. 1877: «I følge Meddelelse fra Bratsberg amt er af tidligere afholdte Amtformandskab for Aaret 1878 bevilget følgende Beløp av Amtstskolecassen: Skolestue i Strand Kreds i Hitterdal 400 kr.»
Ein kan vel då gå ut frå at fyrste skolehuset i Strand krins vart bygd i 1878. Det sto nede i dalen der Strandsaga no står. Huset hadde 1 klasserom, var 33,2 kvadratmeter, eit lite kammers og gang.
Tilsynsutvalget i Strand krets skreiv 8. aug. 1899: «Skolehuset er rent for lidet og ubekvemt og murene saa daarlige, at huset er saa kaldt, at det er uforsvarlig at børnene sidde der om vinteren.»
Nytt skulehus vart reist i 1912, 2 klasserom og lærarbustad i andre høgda. Huset var i bruk fram til 1960, då Strand og Yli skulekrinsar vart slegne saman.

Lærarar:
1869: Johannes Strand lærar i Strand og Yli krinsar.
1875: Gjermund Gjærberg lærar i Ramberg krinsskule og Strand  *) omgangskule.
1894: P. Røysland lærar i Strand skule.
1913: Torgrim Mælandsmo lærar i Strand skule, han var der til 1949.
Lærarar etter den tid var Øyvind Horvil frå 1949, Halvard Røymål frå 1951, og Dreng Røysland frå 1955.
Siste skuleåret var Eivind Bakkemoen vikar.
Strand skule var 3-delt ei tid frå 1921. Lærarinner var Gudrun Rollag frå 1921, Ingebjørg Mæland frå 1923, Signe Vågen frå 1931, Åste Sætre 1935.
*) 1877 Kittel Vinbæk lærer i Ramberg faste skule og Strand omgangskule

Heddal 18/8 1986 Jon Solberg

Den gamle skolebygningen lå nede ved vegen der Strandsaga stod til for ikke så lenge siden. På bildet ser vi en skoleklasse fotografert i 1908 og i bakgrunnen det gamle skolehuset. På bildet under ser du navn på elevene

Elevene på Strand gamle skole i 1908

Den «nye» Strand skule ble reist i 1912, i 2. etasje var det lærerbolig

Her ser vi en elevflokk fra den «nye» Strand skule fotografert i 1934 – 35

Etter at Strand krets i 1960 ble slått sammen med Yli ble skolehuset brukt til grendehus, men da da grendelaget fikk nytt hus ble det i noen år stående tomt. Huset var i starten en stor, flott tømmerbygning, men ble i sin tid kledd.

Hele bygningen var lafta

Det ble gjort en del forsøk på å redde den flotte bygningen, men 26. april 2018 ga Notodden kommune og Notodden brannvesen den gamle skolen nådestøtet, bygningen ble brukt til brannøvelse.

Området der Strand skole i mange å sto er nå planert og en epoke er over.

Opplysninger og bilder fra Notodden Historielag, Jon Solberg, Gunhild Kasin Lia


TIL TOPPEN AV SIDEN

Komplett liste over artikler i våre årskrift. (1983 – 2022)

Årsskrift 1983
Innhold:

– Fra forhistorisk tid ved Heddalsvatn  – Olav H. Haugholt

– Heddal – Helge Albrecht-Larsen

– Tinnemannen  – Hans-Olav Johnsen

– Krigstid og kriseår  – Alf Mostue

– Glimt fra Notodden under krigen   – Anne Turi Grimeland

Årsskrift 1984
Innhold:

– Tingbøker som kilde for lokalhistorikere og slektsforskere  – Hans-Olav Johnsen

– Revy på Notodden 1916-1924  – Anne Haugen Wagn

– Krigstid og kriseår – Alf Mostue

– Intervju med Alf Mostue – Hallgrim Høydal

– Trekk fra bygningshistorien på Notodden  – Frøydis Hagene

Årsskrift 1985
Innhold:

– Frå Jens Nilssøns Visitasbøger og reiseoptegnelser 1574-1597

– Skoskatten 1711  – Alf Mostue

– Omkring Elgsjøen  – Torstein Braaten

– Ei straffesak i Heddal anno 1735   – Anne Haugen Wagn

– Ei folkevise frå Heddal. Jutulen å Møyi

– Spelemannen Ole Olsen Kolsrud   – Inger Johanne Bakka

– Skilsmisse Heddal – Lisleherad   – Hallgrim Høydal

Årsskrift 1986
Innhold:

– Tingstugo på Klokkarud   – Halvor Landsverk

– Litt om vaksinasjon og koppeepidemier i Heddal   – Alf Mostue

– Lokalt sjølvstyre i Heddal  – Hallgrim Høydal

– Tassar o spøkri  – Ambros Sollid

– Matstell i Heddal fæ 60 år sea (rundt 1900)  – Anne Midttun

– Vask   – Anne Midttun

– Kunstsilkefabrikken A/S – A/S Platon  – Jan Augustsen

– Olav Fyrileiv  – Olav Smedsrud

– Beredning og dekorering av skinnfeller  – Tove Kristin Langseth Pedersen

– Norsk Extruding  – Henrik Rom

– Notodden Kringkaster   – Ragnvald Pedersen

– Peder Kristoffersen Waal – En utvandrer fra Notodden  – Øyvind T. Gulliksen og Carla R. Waal

– Grønnbyen   – Anne Haugen Wagn

– Arbeidermuseum i Grønnbyen  – Anne Haugen Wagn

Årsskrift 1987
Innhold:

– Sogneprest Johannes Crøger  – Odd H. Sandlund

– Tømmerfløting omkring Follsjø  – Per Olav Gunnes

– Korsa på Øvre Vik   – Per Olav Gunnes

– Reiser i Telemark   – Per Olav Gunnes

– Bjørnejegerhistorier fra Heddal

– Lisleherad i gammel tid  – Sveinung A. Landsverk

– Torsten Torstenson Grotbekk d. y.  – Alf Mostue

– Stiftinga av Notodden Socialdemokratiske forening  – Hallgrim Høydal

– Utvandring frå Heddal 1878-1890  – Alf Mostue

Årsskrift 1988
Innhold:

– Plassfolkene i Aasen – et av Heddals eldste ektepar  – Arne Fliflet

– Da Notodden Arbeiderparti gikk til politisk streik   – Alf Mostue

– Love for Hiterdals Arbeiderforening  – Hallgrim Høydal

– Fra skule til skole   – Hjalmar Bømark

– Dengang  – Hjalmar Bømark

– Den nye staden eller Notoddens beskrivelse  – H. Asbjørnsen

Årsskrift 1989
Innhold:

– Kasin-graven, en stridsøksgrav fra yngre steinalder i Heddal   – Kjell Rasmussen

– Den glemte kirkegården i Heddal – og hva den fortalte  – Berit J. Sellevold og Kristin Hovin Stub

– Hva en skifteprotokoll kan fortelle  – Alf Mostue

– Murutusten og muruspjeldet   – Halvor Landsverk

– «Dampskibet og Hitterdølene»   – Halvor Landsverk

– Fe honder år sea   – Kjetil Kvaale

– Bjørn Evje  – Gunnar Danielsen

– Året 1949  – Hallgrim Høydal

– Hjuksebø Arbeiderungdomslag 1936-1940  – Håkon Braaten

– Husmannsplassregistrering i Notodden   – Anne Haugen Wagn

Årsskrift 1990
Innhold:

– Tinfos Handelslag   – Ivar Moen

– Olea Crøger  – Alf Mostue

– Tok tre jernbanevogner med våpen på Meheia stasjon  – Kåre Hansen

– Arne Brattli fra Notodden – To år i helvetes forgård  – Tore Hvål

– Gransherad Musikklag – 10 år  – Sverre F. Henriksen

Årsskrift 1991
Innhold:

– Notodden Historielag 10 år – Maj Lis Stordal

– Notoddens tilblivelse – mennesker og historier  – Erling Storeng

– Olav Hansson – Telemarks store rosemaler på 1700-tallet  – Hans-Olav Oldrup Johnsen

– Regler frå Heddal  – Golla Groven

– Bandak-kanalen 100 år – Arne Holm

– Vannveien Tangenbrygga-Skien – Olav Groven

– Mastefuru  – Olav Nisi

– Ein tur over Sauheradfjella  – Torstein Braaten

– Admini Notodden  – Anne Haugen Wagn

– Notodden Speidergruppe 75 år  – Finn Arvesen

– Salg av Hitterdal stavkirke  – Ragnar Moen

– Et «Kjøbstadanlæg» i Hitterdal?  – Alf Mostue

– Då Tinnoset hotell gjekk opp i flammer – Kaja Kvalheim

– Den siste kolabrenner  – Anlaug Langseth

– Lauvås – Hallgrim Høydal

– Prolog til 10 års jubileet  – Liv Austenå

Årsskrift 1992
Innhold:

– Tolvtalsvisa  – Anlaug Groven Solberg

– Da straumen kom til Gransherad  – Aaste Nisi

– En reise i Telemark i 1830 – Per Berg

– Hølje Myra  – H. Asbjørnsen

– Heddalsidretten gjennom 75 år  – Anna Lie

– Heddal idrettslag fram til 1937 – Halvor Sem

– Om kvalitetsskog og tømmerfløyting  – Halvor Sem

– Å vokse opp på Notodden  – Guro Nordby

– Anna Helgesen – en pioner i Notoddens arbeiderbevegelse – Anne Haugen Wagn

– Hestekraft  – Christian Krohg

– Jernbaneprosjekter i Telemark  – Ivar Moen

– Distriktet vårt rundt midten av 1800-tallet  – Helge Albrecht-Larsen

– Noen glimt fra Amerikautvandringa – Alf Mostue

Årsskrift 1993
Innhold:

– Heddal Bygdetun – Anna Lie

– Den gamle gjestebok – Aasm. Bunkholt

– Gjermund Haugen – liv og bragder – Olav Goberg

– Dampskipsfarten på Norsjø-Hitterdalsvann – Alf Mostue

– Abigel Laurøya – G. B. Teledølen 17/2 1932

– Tømmerrenna Svelgfos-Lienfos-Tinfos – Ivar Moen

– Heddal stavkirke og kulturlandskapet – Frøydis Hagene Skoje

– Den gang Notodden og jeg var mindreårige – Hjalmar Bømark

– Murukleiven – vår lokale Gjest Bårdsen – Ingunn Bunkholt Haslekås

– Notodden Motorbåtforenings 70 års jubileum – Ørnulf Storeng

– Teglstein – ein gong eit lokalt produkt – Hallgrim Høydal

– Presentasjon av en hjemstavnsmaler – Cornel Jørgensen – Arne Frantzen, Notodden

Kunstforening

– Nyskapning for hundre år siden – Knut Jordheim

Årsskrift 1994
Innhold:

– De første levende bilder – Guro Nordby

– Ford-montering på Notodden – Olav Bennsund

– Et gravøl i Heddal i 1809 – Anne Haugen Wagn

– Murukleiv’n  – Alf Mostue

– Storflommen 1927 – Ivar Moen

– Henrik Sørensens alterbilde i Notodden Kirke – Per Ivar Moe

– Fra turgåing til matauk  – Knut Jordheim

Årsskrift 1995
Innhold:

– Arbeideridretten på Notodden – Ørnulf Hodne

– Den private lærerskulen på Notodden 1895-1937 – Åsmund Lønning Strømnes

– «Alle Notoddingar er i slekt » – Asbjørn Tveiten

– «No måtte gutane dilte etter, i baktroppen» – Gunhild Gjøystdal Dybdal

– Murukleivens liv og lagnad – Alf Mostue

– Barndomsminner fra Tveiten – Kjell Hovde

– Illegal presse – Motstandsfolk vi glemte – Birger Thorsen

– Museumstenesta i Aust-Telemark – Hallgrim Høydal

Årsskrift 1996
Innhold:

– «Mon de Bakker dog ingen Ende tar?» – Knut Jordheim

– Øst-Telemarkens Automobilselskap dei fyrste åra – Sverre Groven

– Det gamle skolehuset på Hjuksebø – Sigbjørn Ravnåsen

– Kjempen som falt og ikke reiste seg mer – Trygve Nes

– Aust-Telemark, Tinn, Hjartdal og Heddal – Helge Braathen

Årsskrift 1997-1998
Innhold:

– Minneord om Alf Mostue – Hans-Olav Oldrup Johnsen

– Eit husmannsminne – Hallgrim Høydal/Alf Mostue

– Ingebjørg Mælandsmos forfatterskap med særlig vekt på Malm-trilogien  – Knut Jordheim m. fl.

– Helg og hverdag for middelaldermennesket
– slik det kommer til uttrykk i primstavtradisjonen – Herleik Baklid

– «Speiderheimen» en saga blott – Knut Jordheim og John B. Gohli

– Ett bygg – flere roller – Olav Groven og Jens Marius Hammer

– Handel i 110 år – Magnus Hansen på Notodden ser tilbake – Johannes Gjestrud og Guro Nordby

– Norsk Extruding gjorde Notodden til plastby – Birger Thorsen

– Notoddens første sykehus – Guro Nordby

– Jon Lia – Torbjørg Solberg

– Notoddens første bad – Knut Jordheim

– Gamle varsel for det nye år – Halvor Landsverk

– Drømsi – Anne Haugen Wagn

– Nikulas Sveinssøn – drept på åkeren i 1317 – Anne Haugen Wagn

– Telemarkens bokhandel Herman Meier A/S – Guro Nordby

– Lokalhistorisk litteratur fra Notodden og omegn 1996-97 – Guro Nordby

Årsskrift 1999
Innhold:

– Gransherad kyrkje frå dei eldste tider til i dag – Ingunn Mælandsmo Sønmør

– Trekk fra Frelsesarméens virke på Notodden 1908-1998 – Trygve Nes

– «Der såg eg att’e gullmor mi». Jomfru Maria i Draumkvedet – Arne Bugge Amundsen

– Slik var det den gongen – Hallgrim Høydal

– Gatenavn i Notodden som henviser til industrier- Jens Marius Hammer

– Notoddens vognmand – Birger Thorsen

– «Derfra kommer det alltid mange gode ting». Om Pettersens

vevstue på Notodden og arbeidet for tekstil kvalitet i over 40 år – Knut Jordheim og

Kjellaug Munthe-Kaas

– En gjennomreise i Heddal etter frisk luftseilas – Olav Groven

– Bratrein Barnehjem – Guro Nordby

– Glimt fra musikklivet på Notodden gjennom tidene

– Neversøm – Guro Nordby

– Han spikka bestandig. Hans J. Steinmoen – treskjerar, knivmakar, felemakar – Bjarne Bratås

– Pressglass – Ingebjørg Sperre og Berit Kaste

Årsskrift 2000
Innhold:

– Tinfos Jernverk A/S 90 år – Ivar Moen

– Anne Bamle – Anlaug Bamle

– Kvinnedrakt i Øst-Telemark fra 1900 til Anne Bamle – Anlaug Solberg

– Portrett av Anna Schønhaug – kvinne anno 1900 i 1994 – Annemor Schønhaug

– Bolkesjø – fra skysstasjon til turistsenter – Trygve Nes

– En historisk skogepoke – Unni Buverud

– Skogane våre – Tveitaneika – Helgenotra – Halvor Sem

– Nils Johnson Kåsa – heddølen som ble metodistprest i USA – Anne Haugen Wagn

– Sveinung Sauar – en utvandrer fra Heddal – Karine Hagen og

Inger Rita Våle

– Minner fra en tur i skogen 4. mai 1999 – Anlaug Hegna Arnesen

– Notodden Helsestasjon – 60 års virke for mor og barn – Guro Nordby

– Sjøfløyta i Telemark – Kjell Bitustøyl

– Klipp fra Varden 1905-06: Bygdeborga på Storehaug

Årsskrift 2001
Innhold:

– Folkemusikk i Notodden, Heddal og Gransherad – Hans T. Frømyr

– Finn Krafft og Lisleherad kirke – Helge Krafft

– Losjearbeidet på Notodden – Trygve Nes

– «Lus og bønder» – Tor K. Gardåsen

– To artikler fra «Varden» 1880 – Helge Braathen

– Tjonebakken – Eva Amdahl

– Den norske turistforenings årbok 1868 – Guro Nordby

– Lokalpolitikk i Heddal fra 1840-åra – Anne Haugen Wagn

– Olav Hansson – Helge Braathen

– Forvilla hageplante – Ingebjørg Sperre

– Kaffivarmen på Knølen – Johannes Gjestrud

– Tilhøvet mellom «land» og «by»  – Helge Braathen

Årsskrift 2002
Innhold:

– Kvelven – Olav Kaste

– Hilsen – Olav Skogen

– Årets flotte hundreåringer – Eva Amdahl

– «Naar man kommer over Midheien til Hitterdal eller Gransherred». Om dikterpresten Landstads reiseopplevelser på strekningen Seljord-Christiania – Jon Magnus Landstad

– «Den Tegnelyst – min Glæde og min Kval».

Sauheradpresten Simon Olaus Wolff som diktet og malte – Ragnhild Hagen

– Da kong Haakon 7. ble kjørt i bredslede over Meheia – Peder Skalstad

– Notodden Fredslag – Ingrid Svendsen Rodahl

– Den gamle grendeskulen – Johannes Gjestrud

– Om takryttere og vindfløyer i og omkring Notodden – Knut Jordheim

Minnesmerke over Olav Kaste

Årsskrift 2003
Innhold:

– Notoddensangen

– Notodden – «byen med gnisten» 90 år – Helge Albrecht-Larsen

– Gullskattene og de ukjente finnerne fra Heddal.

Gullskatten på Simones – Una Høydal

– Et «kjøbstadanæg» i Hitterdal?  – Etter Alf Mostue

– Næringslivet – Etter Alf Mostue

– Kjøpmann O. Aug. Aarnes

– Heddal om 50 år – Hans Herbjørnsruds stil fra 1952.

» – Du e diktar, du, Hans». Intervju med Hans Herbjørnsrud – Ingrid S. Rodahl

– En norsk sjømann som kom hjem under krigen – Kåre Virud  – Johannes Gjestrud

– De første barneparkene i Notodden – Guro Nordby

– Notodden-dagane – ein omfangsrik, men kortlevd stemnetradisjon på 1950 –  tallet – Hans T. Frømyr

– Trekk fra metodistkirkens arbeid på Notodden – Trygve Nes

Årsskrift 2004
Innhold:

– Gruvedrift i Heddal på 1700-tallet  – I. Lundervold og H. Mikaelsen

– I Hydros tjeneste: Tre snekkere og en smed – Trond Aasland

– Sigurd Steinhaug – antikvitetssamleren med eget museum – Trygve Nes

– Bygdefolkets krisehjelp i Øst-Telemark – Guro Nordby

– Notodden Seilforening – Ingebjørg Sperre og Guro Norby

Årsskrift 2005
Innhold:

– Bjørnungen – Trygve Nes

– Et stedsnavn fra Notodden  – Helge Albrecht-Larsen

– Gårdene som ble Notodden – Trygve Nes

– Sølvforekomst i Lienveien

– Et klassebilde, et vindu inn i virkeligheten  – Trond Aasland

– «Mine aller beste år»  – Trond Aasland

– Heddalsvannet som arbeidsplass  – Sverre Simones

– «Tysjå-gjengen»  – Terje Arnesen

– «I skuggen av Tåråfjell»  – Ingrid S. Rodahl

– Storgata i begynnelsen av 1970-åra – Trygve Nes

– Hitterdal i Amerika – Anne Haugen Wagn og Ingebjørg Sperre

Årsskrift 2006
Innhold:

– Notodden Historielag 25 år – Guro Nordby

– Gårdene som ble Notodden (2)  – Trygve Nes

– Fylkesutstillingen på Notodden 1922 – Ingebjørg Sperre

– Fløting på Telemarks transportvei nr. 1  – Trond Aasland

– Et internasjonalt navn fra Gransherad

– En historie om heddøler og lisleheringer i Iola – Olav Solberg

Årsskrift 2007
Innhold:

– Gårdene som ble Notodden (3) Heibø  – Trygve Nes

– Intervju med Andres Andresen Susrud – Alf Mostue

– Amerikanarar i Telemark – Anne Haugen Wagn

– Tegnelærer Jens Høibø

– Norsk-amerikanere med røtter i Heddal – Ingebjørg Sperre

– Teledølen – tradisjonsbærer har tatt lokalsamfunnet på pulsen
gjennom mer enn 100 år – Trond Aasland

– Fra Heddal til Slottet – om prinsessebunadene som Anne Bamle sydde – Guro Nordby

– Register 1995-2006

Årsskrift 2008
Innhold:

– Gårdene som ble Notodden (4) Nord-Tveiten – Trygve Nes

– Svælgfos tømmerrenne – Edgar Gundersen

– To ganger 50 for Svælgfos – Trond Aasland

– «Ta jobben!» skrev Ingerid  – Trond Aasland

– April 1940 – Fra Hjalmar Farstads notater

– Fougnervillaen på Svelgfos – Ivar Moen

– Gamle skikke og overtroiske Leveregler osv.

– Arbeidsbestemmelser 1863-1872

Årsskrift 2009
Innhold:

– Min oldemor Astrid Solli, en pionér i Notoddens sosialhistorie  – Stian Jamtveit Høihilder

– En husmann i industriens kraftspill – Anders Gjerde Moen

– Carlsenbutikken – drift og virke gjennom 70 år – Britt Carlsen Frøland

– Hvordan artet livet til en ung motstandsmann seg under 2. verdenskrig – Carine Kjosvold

– Hva vet vi om bruket Haslekås og utvandringen derifra? – Frida Bunkholt Haslekås

– Jacob A. Søreide, min oldefar. Om å være handelsmann

og Amerika-emigrant på tampen av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet – Jacob Søreide

– Kittil Slettemo, en mester i knivsmedfaget – Marita Nielsen

– Fra vondt til verre – om oppvekst og skolegang på 1930- og 1940-tallet – Kjersti H. Tobro

– Blant skreddere og ingeniører i Mogstad-slekta – Magnus Settemsli Mogstad

– Nordmenn i Canada – jakten på det gode liv  – Marius Larsen

– Min oldefar Ola O. Småkasin, den «uektefødde» som

ble politi, skuespiller og ordfører i Heddal – Marthe Småkasin Lien

– Fiskerfamilien fra Risøyhavn og Gamvik som ble industriarbeidere på Notodden – Rine E. Johansen

– Om Sofie Magdalena Uppstrøm, og om å være selvstendig næringsdrivende kvinne i siste halvdel av 1900-tallet  – Thea Sofie Kvålseth

– Gårdslivet under 2. verdenskrig – Ruben og Niklas Øymo

– Et arbeidsliv for Tinfos – Nina Lia Brenna

– Slektsgården Kasti i Vinje og livet der på slutten

av 1800-tallet  – Kathrine Paulsen

– Min farfar Torkild Øygarden. Om et dramatisk møte med tyske soldater – Vidar Markussen Øygarden

– Hvordan var det å vokse opp på Opp-Tveiten gård på 1930-tallet?   – Anne Berit Kigen Bjering

– Min morfar Reidar Holm. Om økonomisk nedgangstid, okkupasjon og etterkrigsår – Torgeir Holm

– Mary Guard Logan. Om reisa til Amerika og et hardt, men innholdsrikt liv i
Wisconsin – Even Andreas Røed

– Drømmen om Amerika. Historien om min tippoldefar, Olav Texas – Ingrid Buverud Gursli

– Våre besteforeldre, Lilly og Øystein Hortemo. Ulike oppvekstvilkår på Madagaskar og i Søgne

Kaia Hortemo Skåttet og Oda Hortemo Forsberg

Årsskrift 2010
Innhold:

– Gårdene som ble Notodden (5) TINNE  – Trygve Nes

– Gårdsnavnet Tinne – Arne Aasland

– Levekår før i tida  – Alf Mostue

– Notodden Bymusikk  – Guro Nordby

– To brødre – tusen dramaer – Trond Aasland

– Ottar Haugland  – Siri Anne Haugland Strand

– Kjærlighetens kår under krigen – Jon Anker Lisberg Sarpebakken

– Notodden 2010 – innledningen til et fotoeventyr  – Trond Aasland

– 100 år siden Birkeland ble kallet til Notodden  – Trond Aasland

– Hvor møttes Birkeland og Eyde? – Trond Aasland

– 1907-2010: En kongelig døråpner  – Trond Aasland

– F. W. Ahlers – mer enn en profil på Notodden – Odd Sørdal

Årsskrift 2011
Innhold:

– Tinfos Jernverk 100 år – Ole Holta

– Embetsmannsliv i Heddal på 1840-tallet – Anne Haugen Wagn

– Gårdene som ble til Notodden (6) – Nord-Hvåla – Trygve Nes

– Hans T. Kasin – Kristin Ingolfsrud Kasin

– Siggen – Sigurd Johannes Kaasa  – Hans Andreas Kaasa

– Min goffa Olav Aas  – Sveinung Aas

– Kansa – min samiske slekt – Tara Jensen

– Mostue-intervju – Lars Olsen – Alf Mostue

– Drosjer på Notodden – Sverre Simones og Trygve Nes

– Fortet på Tveiten – Kåre Kåsa

– Punktum for Eriksen-epoken i Hydro – Trond Aasland

– St. Olavs fødested? – Torstein Vale

– Bokanmeldelser – Trond Aasland

Årsskrift 2012
Innhold:

– Gårdene som ble Notodden (7) – Øvre Sætre  – Trygve Nes

– Frå Gamletun til Europa  – Ingrid S. Rodahl

– En reise til Notodden anno 1907 – Trond Aasland

– Med billett til Titanic og bopæl på Notodden  – Trond Aasland

– Mine fire besteforeldres veger til Notodden – Signe Skare

– «Det hele har jeg tenkt meg som et eventyr»  – Trond Aasland

– Tyskland under andre verdenskrig – Caroline Mathiassen Lie

– Oppvekst i skyggen av en krig  – Camilla Ljosland Kvålseth

– Min familie i historisk lys  – Peder Jørgen Nagelsaker Lexau

Årsskrift 2013
Innhold:

– Arbeidstjeneste på Lauvås  – Trygve Nes

– Utvandringa frå Gransherad til Amerika – Torjus Bolkesjø

– Min oldemor Aaste Skaar  – Malene Dalebø Skaar

– Diktaren Kristofer Uppdal og rallartida ved Notodden – Arild Bye

– Per Stangs fotografier fra Notodden – Tone Rasch

– Ved staffeliet for å male industrihistorie – Knut Jordheim

– Min oldemor Tone Lia Johnsen  – Oda Amalie Bakkalia

– Min oldemor Karen Marie Løkka – Trine Tveit

– Min amerikanske familie – Øyvind Kvaal

– 100 års skolehistorie  – Birger Thorsen

Årsskrift 2014
Innhold:

– Tunga – fra ødegård til storgård – Maj-Lis Stordal

– Grunnlovsjubileet. Skråblikk på lokalsamfunnet med

rikshistorien som bakteppe  – Åge Skullerud

– Tov Murukleiv – soldat, desertør og stortyv i en urolig tid i Europa  – Kjell Kleivane

– Andakt i terrakotta og granitt – Knut Jordheim

– Dampskipsfarten på Tinnsjå 1864-1938  – Ragnar Dybdal

– Fløting i Føllsjå/Fulldøla  – Ole Arvid Vassbotten

– Mysteriet Brede Olsen  – Vebjørn Bredesen

– Alvhild Miriam Jørgensen – Alva Kaisa Odden Langedok

– Kjell Wabakken minnes Notodden  – Trygve Nes

– Minner fra oppveksten på Notodden i 1940-årene – Kari Lindem Lagesen

Årsskrift 2015
Innhold:

– Høydehopperen Olav Augonsson Aarnes  – Ove Eriksen

– Follsjå – et arkeologisk eldorado  – Jo-Simon Frøshaug Stokke

– Rjukan-Notodden industriarv

Kaffebord i helnorsk granitt

Lokføreren og generalen

«… ingen revolver kunne hjelpe meg»

Til den norske ungdom

Åtte hektiske år:

Fra sykestue til lasarett og nytt sykehus

Tinnoset – travleste sted i Gransherad

Yara og Hydros gener

Her vises verdensarven:

Norsk industriarbeidermuseum

Lysbuen  – Trond Aasland

– Gullsmed Jørgen Schultz – Sigrid Schultz

– Historien om Thordis Thomassen – Mathias G. Eide

Årsskrift 2016
Innhold:

– som nær sagt ingen anden» – Sam Eyde 1866-1940 – Trond Aasland

– Den bedste Kilde vilde være gamle Koner»

Historien om hvordan «Eyde-marchen» ble til – Knut Jordheim

– Industrireising i haugianernes ånd. Samtale med Ole Holta – Maj-Lis Stordal

– Wallenbergenes vei til Notodden og Rjukan – Trond Aasland

– Anerkjente og godt etablerte Arkitekter på Notodden: Før 1915 – del 1  – Edgar Gundersen

– Sir Roberts gutter – og senere: Olaves jenter Glimt av speiderliv på Notodden gjennom 100 år
Knut Jordheim

– Bryteren Aage Ingvar Eriksen Notoddens Olympiafarere – London 1948  – Ove Eriksen

– En reise i norsk industrihistorie fra Moss til Notodden med Johan Christen Kruse
Ellen og Mari Kittilsen

– Den allsidige møbelsnekkeren Hans Georg Moen  – Erik Gjerde

– Blå var min barndoms jul – Marit Vaale Kolloen

Årsskrift 2017
Innhold:

Hovedsak  Tradisjon

– Husmannsplassen – Ingrid S. Rodahl og

Ragnhild Kaste Kaasa

– Hvilke farger kan ei rødtrøye ha? – Guro Nordby

– Alle stavkyrkjene i landet er nå istandsette best mogleg.

Historia om arbeidet i Heddal med bidrag av:

– Kor gamal er Heddal stavkyrkje?  – Halvor Sem

– Riksantikvarens stavkyrkjeprogram 2001-2015 – Sjur Mehlum

– Vedlikehald av Heddal stavkyrkje krev

kunnskap om gamalt handverk – Håvard J. Russnes

– Han fikk ungdom til Notodden – og grunnla et nasjonalt skoleslag – Knut Jordheim

– Med «Idrett for alle» som rettesnor i hundre år – Maj-Lis Stordal

– Tre Snøggere til sommer-OL 1952  – Ove Eriksen

– Notoddens mestbyggende arkitekt – Edgar Gundersen

– Veien fram til hydrogen som energibærer – Trond Aasland

– KJ: I årets løp – noen begivenheter med lokalhistorisk innhold

Årsskrift 2018
Innhold:

– Kulturminner – og et helhetlig planarbeid

– Figurar på gamle treskjelåvar i Heddal og Lisleherad – Åsta Østmoe Kostveit

– Bak rattet i industrireisningens første år  – Trond Aasland

– Markering: Notodden kirke 80 år 1938-2018

– Forhistorie til kirkebygget – Ole Holta

– Fullført restaurering av orgelet – Sylke Feldhusen

– Steinalderen i Gransherad – Jostein Gundersen

– Gransheringen som redda norske kulturskattar – Olav Nisi

– Notodden Kunstforening 1981-2017: Mange og store kunsttiltak – og banebryter for Telemarksgalleriet – Anne Haugen Wagn

– Flyveblad over Heddal med tanke på krigens slutt – Trygve Nes

– Evig engasjerte Vico  – Maj-Lis Stordal

– Bokanmeldelse: Ove Eriksen: Murukleiven – Anette Hagen

– KJ: I årets løp – noen begivenheter med lokalhistorisk innhold

Årsskrift 2019
Innhold:

Hovedsak  Gudslånet

– Løkjakvenna som kunne gå både dag og natt  – Niri Flåta

– Kvernsteiner – Dagfinn Trømborg

– Mølla i Tinfossen – og konflikten mellom bondesamfunn og industrialisering – Tore Tinnes

– «Europas vakreste utsikt» – Susanne Grina Lange

– Bruene i Gransherad – Olav Nisi

– «Kunnskap skal være tilgjengelig for alle»  – Maj-Lis Stordal

– Om lærerskoler som har kommet og gått på Notodden – Knut Jordheim

– John Tveiten – Roma 1960 – Ove Eriksen

– Barndomsreiser – kortreiste men minnerike – Trond Aasland

– KJ: I årets løp – noen begivenheter med lokalhistorisk innhold

– Husmannsplasser – Ragnhild Kaste Kaasa

Årsskrift 2020
Innhold:

Hovedsak  Fra invasjon til frigjøring

– Olavs krig – og vegen heim – Olav Nisi

– Illegalt arbeid i gruppe 44 Heddal – Andres Bjørnhaug

– Eit riss av Ingebjørg Mælandsmo sitt liv i krigsåra

Gunn Jorunn Mælandsmoe Flåta og Knut Jordheim

– Den gløymde Ingebjørg Mælandsmoe:

Okkupasjonslyrikaren  – Knut Jordheim

– Dikt: Over heia – Ingebjørg Mælandsmo

– Derfor ble Notodden ikke bombet  – Runar Lia og Trond Aasland

– Dødsmarsjen fra Stutthof – Ottar Haugland

– Veien til frigjøring: Sabotasje, beskyttelse tragedie – Trond Aasland

– Kvinner frå Notodden og omegn som deltok i

motstandsarbeidet under okkupasjonen – Svein Vetle Trae

– «Slike dagar kjem aller att»  – Anette Hagen

– KJ: I årets løp – noen begivenheter med lokalhistorisk innhold

Årsskrift 2021
Innhold:

Hovedsak: Tradisjonspram

Fra jakten på «pram fra Heddalsvann   Knut Jordheim

Landssvikleiren på Jernbanebrygga   Leiv Sem

Bedriftslegen og stadslegen   Trond Aasland

Min russiske familie   Audun Johannes Mørch

Da Rjukanbanen var ny  Guro Nordby

Christian Kittelsen – kunstnar og naturvenn  Olav Nisi

Fra Gunleik til Torbjørg – Brev hjem fra en stortingsmann   Anette Hagen

KJ: I årets løp- noen begivenheter med lokalhistorisk innhold

Årsskrift 2022 
Hovedsak: Skole

Vokste ut av katekismeopplæring.

Lokal skolehistorie – punktvis

Knut Jordheim: Nok er nok, sa bøndene i Heddal

Ambros Sollid: Lærar både i omgangs- og fastskolen

Knut Jordheim (tekst), John Einar Öterholt og Ole Arvid Vassbotten Både landsfolkeskole og byfolkeskole- og bruksskole

Olav Nisi: Realskulen i Gransherad 1937-1939-i pakt med tida

Frode Færøy: Skolekampen i Norge og på Notodden

Anette Hagen: Fra folkeskole til grunnskole i Notodden.68

«Skolens indre liv».

Trond Aasland: Det aller første skoleåret

Ole Arvid Vassbotten: Skoleveien…

Hans Petter Andersen (intervju): På ski til skolen……

Aslaug Mosebo (intervju): Annankvar dag på skulen

Trond Aasland: Skriving, regning og geografi

Knut Heggenes: Var det flyvende mare eller et jiujitsu-kast?

Age Meyer (intervju): En lærer for alt

Terje Arnesen: Halvor og arboretet i «Hamna» på Su`Sem

Berit Kvisli: Terje Viken var ikke glemt

Erik Adolfsen: Spørreleken 1968

Bjarne Bakken (intervju): I ein verkeleg liten skule

Trond Aasland: Ved sløydbenken

Berit Moe-Gumø (intervju): Det kom en båt med flyktninger

Ingrid Gjestrud (intervju): Att og fram mellom to skular

Anlaug Hegna Arnesen: Et kaldt hus der vannet frøys

Arnhild Oterbekk (intervju): Streng og snill på same tid

Lise Wiik (intervju): Den nye skolen

Diverse annet.

Hallvor Ryen Skullerud: Om bygging av industriboliger på Notodden

Hans T. Frømyr: Helland-gårdane på Notodden

I årets løp – noen begivenheter med lokalhistorisk innhold

 

Vi har restopplag av de fleste årsskriftene, du finner de ved å gå inn her


TIL TOPPEN AV SIDEN

En by i emning

Søndag 20. oktober arrangerte Notodden Historielag i samarbeid med Telemark Kyrkjeakademi historiekveld på Notodden Menighetshus. Dette var det fjerde og siste arrangementet i serien i forbindelse med Notoddens 100-årsjubileum.
Arild Bye holdt foredrag med om slusken og forfatteren Kristofer Uppdal. Trond Aasland viste bilder og kåserte om de store utbyggingene i distriktet. Med i programmet var servering av «rallarsuppe».

Mer om Kristofer Uppdal  «Ein mot alle» følger her:

Kristofer Uppdal er et navn som klinger godt på Notodden og i Telemark. Han er rallaren som jobbet om dagen og skrev om natta. Han er forfatteren som skrev det store ti-bindsverket; «Dansen gjenom skuggeheimen». For om lag 100 år siden jobbet han på anlegg både på Notodden og Rjukan.


Litt om Arild Bye

Kåsøren Arild Bye, som både har skrevet den store Uppdal-biografien «Ein mot alle» (2010) og vært redaktør for boka «Kamp . Sakprosa i utval» (2012). «Ein mot alle».

Om Uppdal skriver Bye bl.a.: ”Han er politisk reformist, tru på ei gradvis sosial omforming av samfunnet og står last og brast med parlamentarismen, meiner arbeidarrørsla kan vinne samfunnsmakt den vegen og ein dag sikre seg fleirtal gjennom røystesetelen. Og han seier det i 1918, da landa i Europa er i ferd med å drepe kvarandre i eit blodbad ein aldri før har opplevd”. … ”Ettertida kan finne djup klokskap i mye av det han skriv, og samhug med tankane hans, på ei rad felt. Vi kan sjå at han i mange høve fikk rett, enda om samtida ikkje såg det. Det er ein vond ståstad. Å få rett når ein har levd ferdig, gir lite av ære i livet. Uppdal døydde i denne posisjonen, mest som glømt av si tid.”

Arild Bye, f. 1956, er forfatter, journalist og tidligere distriktsredaktør i NRK Nord-Trøndelag. Han arbeider nå med en biografi om folkeopplysningsmannen Ole Vig.

Her følger bilder fra Uppdalkvelden:

Knut Jordheim ledet kvelden, og var som vanlig i det slagferdige hjørnet.

Lydhørt publikum

Arild Bye fortalte engasjert om Kristofer Uppdal. Bye har gitt ut bøker om Uppdal, og har svært godt kjennskap til forfatterskapet og livet til slusken og forfatteren Uppdal.

Arild Bye

I pausa kunne forsamlingen nyte en svært god «rallarsuppe»

Kjøkkengjengen som hadde tilberedt den svært så velsmakende «rallarsuppa» – kommentarene som falt gikk på at dette neppe var ei ekte rallarsuppe…til det var den alt for god!

Trond Aasland viste bilder og fortalte om de store endringene som gikk for seg i distriktet på den tida Uppdal var her og arbeidet som jernbaneslusk.

Et av bildene som Trond viste.

Etter pausa var det mulig å stille spørsmål til Arild Bye om Kristofer Uppdal. Her er det Inger Johanne Bakka som spør om Uppdal muligens hadde med seg folk fra Arendal til Notodden.

Guide på Rjukan, Bjørg Rist, stilte også interessante spørsmål  om tida Uppdal var på Rjukan, og om livet hans.

Asbjørn Moen takker Arild Bye for flott foredrag.

Leder i Notodden Historielag, Asbjørn Moen

Foto:  Ole Arvid Vassbotten


Lansering av Murukleiven med Studiobandet HTS Notodden

3. august deltok historielaget på Studiobandet HSN Notodden sin lansering av sin nye plate «Murukleiven». Studiobandet har hatt et tett samarbeid med historielaget, spesielt Ragnhild Kaste Kaasa og Inger Johanne Bakka har bidratt med fakta om Tov Murukleiv, noe teksten i låten gjenspeiler. Vi vil gratulere Studiobandet med en særdeles flott eksamensoppgave og ikke minst suksessen i etterkant.

Ragnhild forteller historien om da Tov Murukleiv prøvde å rømme fra «borgervernet» på plassen Hytta, der han fikk både øksehogg i skuldra og blei skutt i kneet. En historie som ikke er kjent i de vanlige sagnene om Tov. Historiene er gravd fram fra rettdokumenter fra tida Tov levde. Det er en anseelig mengde dokumenter som er gjennomgått og det viser seg vel at hitoriene om Tov Murukleiv ikke altid stemmer med fortellingene om han. En kan vel nesten si at historien er enda «villere»

Inger Johanne forteller

Ordfører Gry var også tilstede og gratulerte Studiobandet med en vellykket lansering.

Studiobandet spilte en akustisk versjon av «Murukleiven»

Alle som deltok samla. På bildet fra venstre, Inger Johanne Bakka, Ragnhild Kaste Kaasa, Gunnulf Sletta, Trygve Strande, Aaron Sebastian Blåsmo Frantzen, Elisabeth Moen Petterson, Joe Wakely, Heidi Kvalholm Blåsmo, Alf Langrind, Debbie Gresalfi og Randi Brattetveit.

Du kan se en musikkvideoen til Studiobandet HSN Notodden der de framfører «Murukleiven»  her
Se Studiobandet HSN Notodden sin Facebookside her

Det er også en del å lese om Tov Murukleiv på vår hjemmeside, se siden her

Foto: Ole Arvid Vassbotten


Husmannsplassforedrag på Olea 24. oktober 2019

24. oktober 2019 var husmannsplassgruppa i Notodden Historielag innbudt til å holde foredrag på Kafe Olea i regi av kulturutvalget i Heddal menighetsråd. Det ble en koselig kveld med musikk av Julian Isaacs og Albrecht Dix. Ragnhild Kaste Kaasa holdt foredrag om arbeidet med husmannsplassbøkene, det inneholdt også smakebiter fra boka som omhandler Vestsida i Heddal som kommer ut på nyåret. Ingrid Svendsen Rodahl fortalte om husmannsvesenet. Under foredraget ble det også vist bilder både fra feltarbeidet og en del gamle bilder som er med i de foregående bøkene samt noen som kommer med i kommende bok.

I overkant av 40 pesoner hadde møtt fram til foredraget

Julian Isaacs og Albrecht Dix spilte norske folketoner som innledning

Ragnhild Kaste Kaasa forteller om arbeidet med husmannsplassbøkene

Ingrid Svendsen Rodahl forteller om husmannsvesenet

En av plassene det ble fortalt om og som kommer i kommende bok var Lia u / Strand

Publikum fulgte interessert med da Ragnhild fortalte

Foto: Ole Arvid Vassbotten