Husmannsplassgruppa i Notodden Historielag får oppmerksomhet for boka «Husmannsplassar i Notodden» fra Sparebankstiftelsen DNB NOR

Sparebankstiftelsen DNB NOR støtter boka om husmannsplasser med 30 000 kroner

Notodden Historielag har altså fått 30 000 kroner i støtte til boka «Husmannsplassar i Notodden kommune, bd1» fra Sparebankstiftelsen. Pengene kommer svært godt med i finansieringen av boka, samtidig som det er en veldig bra motivasjon for å begynne på bd. 2 i serien.

Vi er svært takknemlige for pengestøtten! Her kan du lese om gaven på Sparebankstiftelsens egne sider.

Historielaget arrangerte en liten pressekonferanse for å vise vår takknemlighet. Banksjef Frank Isaksen i DnB Nor på Notodden representerte stiftelsen. Under kan du se bilder:

Notodden Historielag har fått 30 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB NOR. Representanter for husmannsplassgruppa, og leder i Notodden Historielag, Asbjørn Moen takker hjerteligst.
Bak f.v.: Helga Holm, Ragnhild Kaste Kaasa, Asbjørn Moen.
Foran f.v.: Banksjef Frank Isaksen og Inger Johanne Bakka.

Frank Isaksen forteller om Sparebankstiftelsen.

F.v.: Inger Johanne Bakka, Asbjørn Moen, Ragnhild Kaste Kaasa, Helga Holm og Frank Isaksen.

Foto: Ole Arvid Vassbotten


Avduking av minnetavle Grotbekk 27. august 2022

For to år siden gjorde samfunnsutvalget et vedtak om å få på plass et skilt med opplysninger om den gamle husmannsplassen og skysstasjonen Grotbekk. Anne Wagn tok da kontakt med Notodden Historielag og ville ha et samarbeid. Historielaget har jo i mange år samla opplysninger og bilder fra husmannsplassene i kommunen, noe som til nå har resultert i 3 bind, den fjerde er også snart på trappene. Av den grunn hadde historielaget mye opplysninger og bilder fra Grotbekk. Ragnhild Kaste Kaasa og Ole Arvid Vassbotten fra historielaget, Anne Wagn fra samfunnsutvalget og daværende verdnsarvkoordinator Vichy Mikalsen gikk i gang med å planlegge skilt, prosessen har vært lang, men 27. august 2022 kunne vi samles til avduking. Det er også meningen at stedet skal ryddes slik at de kan bli et hyggelig sted å ta en pause på veien til Tinnemyra.

Intresserte samler seg ved Grotbekk (Grotbekk ligger rett ved gangstien over for Høgåskrysset)

Anne Wagn forteller om den gamle husmannsplassen

Truls Ekeberg fra samfunnsutvalget avduker skiltet

Tone Anne Tveiten underholdt med hardingfele

De fremmøtte studerer skiltet

Etterkommere av fam. Grobekk var innbudt til avdukingen

Det er også satt opp en benk på stedet. Det er meningen at murene etter plassen skal renskes, ellers skal det ryddes litt krattskog og planeres.


TIL TOPPEN AV SIDEN