Sam Eydes selskaper og prosjekter

Sam Eyde blir ofte regnet som den fremste industrireiser eller gründer i Norge i de første tiårene etter frigjøringen fra Sverige.

Listen over selskaper som han engasjerte seg i, er da også meget langt. Listen som gjengis her, omfatter selskaper som Eyde enten var med å grunnlegge, ledet eller var sterkt engasjert i, f.eks ved at han var medeier og/eller satt sentralt i deres styrende organer:

Vamma, Østfold
Elkem ASA
Øst-Telemarkens Brukseierforening
Notodden salpeterfabriker
Norsk Hydro ASA  (også utspring for dagens Yara International ASA)
Arendals Fossekompani, Aust-Agder
Store Norske Spitsbergen Kulkompani
A/S Bjølvefossen, Ålvik, Hordaland
Norsk Nitridaktieselskap
Kristiansand Nikkelraffineringsverk
Titan Co. A/S Fredrikstad, Østfold
A/S Tyssefaldene, Hordaland
Norsk Svovelsyrefabrikk A/S,
A/S Titania, Sokndal, Vest-Agder
Norsk Sprengstoffindustri,
Kunstsilkefabrikken, Notodden, Telemark
Virksomheter som ikke lenger er i regulær drift eller er gått inn i andre virksomheter
A/S Rødsand Gruber, M&R
A/S Lysefjord,
A/S Arendals Smelteverk, Aust-Agder
Norsk Industri-Hypotekbank
A/S Grong Gruber, Nord-Trøndelag
A/S Skorovas Gruber, Grong, Nord-Trøndelag
Knaben Molybdengruber, Vest-Agder
A/S Haaøen Fabrikker, Frogn, Akershus
Larsnes Kalkstensbrudd, M&R
Fredrikstad Elektrokemiske fabrikker, Østfold
A/S Bamble Nikkelkompani, Telemark
A/S Hardanger Elektriske Jern- og Staalverk, Hordaland

Andre virksomheter/prosjekter

S. Eydes Ingeniørkontor, Kristiania, Stockholm
Kristiania Havneanlegg (1898)
Bygdøykanalen (1899)
Arlöf järnvägstation
Kristiania Frilager (1903)
Stasjonsarrangement i Stockholm
Stasjonsarrangement, København
Stasjons- og havnearrangement, Bergen

Tilsvarende oppdrag i Arendal, Oxelösund, Uppsala, Norrköping, Malmö, Lund, Grefsen, Eskilstuna,