Nyheter fra Notodden Historielag

Nyheter fra Notodden Historielag

Vi har åpent hus i Grønnbyen hver tirsdag fra kl. 18:00.     Velkommen!

27. august 2022
Minnetavlen ved husmannsplassen Grotbekk ble avduket, et samarbeid mellom Notodden Historielag og samfunsutvalget i Notodden kommune se bilder her

Mars 2022
Notodden historielag holdt årsmøte på Speiderheimen 1. mars og valgte da John Einar Oterholt til ny styreleder etter Ole Arvid Vassbotten, som har ledet styret de 6 siste årene.
Etter årsmøtet består det nye styret av: se her

 


ÅRSSKRIFT 2021 i salg nå!

 

Årets årsskrift selges nå hos
Norli Tuven og Gransherad handelslag
kan også bestilles hos Notodden Historielag.
Du kan se innhold her

 

Medlemmer får det i postkassa.

 

 

 

8. desember 2021
Årskrift 2021 foreligger og er i salg på Norli Tuven, kan også bestilles fra historielaget. Til medlemmene blir det distribuert pr. post.

23. oktober 2021
Les historien om dr. Janke som var en kjent og kjær lege på Notodden i tidsrommet  1905 – 1922. her

10. oktober 2021
Les hva Varden skriver den 23. september 1922 om Notodden og den store Fylkesutstillingen som ble arrangert fra 23/9 til 3/10 1922  Se siden her

17. september 2021
Også i år har NIA i samarbeid med Notodden historielag et opplegg for de videregående skolene i Telemark der ungdomene er på en vandring i verdensarven. Opplegget er et pedagogisk formidlingsopplegg i den kulturelle skolesekken i Telemark fylke. Elevene er også i år på sentrale verdensarvsteder, bla. i Grønnbyen. På alle stedene var det et lite rollespill for å vekke interessen hos elevene. «Skuespillerne» var ansatte i NIA, men også andre deltok, som her i Grønnbyen der Kjell Lia og Willy Lien var sentrale personer. Dette prosjektet har blitt stort, i år er ca. 800 elever med og pågår hver dag i hele september. se bilder her

1. september 2021
Se bilder fra rusleturen langs Gamle Vestsidavegen som Notodden Turlag sammen med Notodden Historielag arrangerte søndag 29. august 2021 se mer her

Søndag 29. august arrangerer Notodden Turlag i samarbeid med historielag en rusletur med historisk innhold langs Heddøla og den gamle og den nye Vestsidavegen. Oppmøte ved Hustveitfjøset, Nordre Vestsidaveg 135 kl. 11.00 Notodden historielags folk forteller undervegs om husmannsplasser i området og den gamle Glittenberggruva. Husk godt skotøy, det kan være vått. Ta gjerne med niste.
Værforbehold.
Se turlagents hjemmeside ang. påmelding klikk her for å komme til siden


Boktips

Husmannsplassar i Notodden kommune bind 3 Søndre Vestsida er ei bok med varig verdi, ikke bare for dem som er interessert i slekt, men også for dem som vil bli kjent i nærmiljøet og er interessert i lokalhistorie.

Boka selges både i Telemarkens bokhandel og hos Norli Tuvensenteret. Vi selger også boka selv, og sender den gjerne om du skulle ønske det. Ta kontakt på epost eller FB!

Se mer her

 


15. desember 2020
Det har vært en del etterspørsel etter «Husmannsplassar i Notodden, Notodden by bind 1» etter at bind 2 Lisleherad og Tinnegrend bind 3 Søndre vestsida kom ut. Bind 1 er dessverre utsolgt, men nå har vi fått åpna boka for fritt innsyn på Nasjonalbiblioteket.

Du kan lese boka på NB her

 

 

 

2. desember 2020
Årsskrift 2020 er nå sendt ut til medlemmene, det ligger også til salgs hos bokhandlerne.
Årsskriftet er 37. årgang og er gjennomgående illustrert med fargebilder. Stoffet har som vanlig stor bredde. I forbindelse med 75 årsmarkeringen for frigjøringen er temaet i år  «Fra invasjon til frigjøring»  Alle artiklene er skrevet av lokale forfattere.

Se hva årets årsskrift inneholder på salgsiden her

 

22. september 2020
Se bilder fra NIA i samarbeid med Notodden historielags popupteater i Grønnbyen, et opplegg for å formidle verdensarvhistorien til ungdom i de videregående skolene. Se bilder her

8. september 2020

Se bilder fra rusleturen fra Kirkeparken til jernverket sammen med Kilden der Kjell Lia og Trond Ytterbø var turledere her

31. august 2020
Tusen takk til alle som møtte opp på boklansering!
Boka er nå til salgs i bokhandlene. Det er selvsagt også mulig å kjøpe bøker ved å sende melding til historielaget, enten på Facebook eller ved å sende mail til post@notoddenhistorielag.no.
På lanseringen var det pesielt stas at Notodden kommune v/ordfører Gry stilte med gratulasjoner og blomster. Vi kvitterer med 5 bøker til kommunen, som fordeles rundt om på institusjoner o.l. Vi har fått 100 000 kroner fra fondet for Idrett og Kultur (i Notodden kommune), en sum som kommer svært godt med når man skal trykke ei slik bok. Se bilder fra lanseringen her

31. august 2020
Vi er stolte over å presentere enda en ny bok (bok 3) som altså denne gangen handler om husmannsplassene på Søndre Vestsida. Av innhold på de 460 sidene kan du bl.a. lese slektshistorie fra 75 husmannsplasser og mindre sjøleierbruk, generell historie om husmannsvesenet, litt om gårdene plassene lå under, mange historier som er fortalt, omtaler av personer som har stått i avisene, transkriberte kontrakter og protokoller. Det er også med kapittel om tømmerfløting, stiftinga av Ytre Heddal Arbeiderlag samt et omfattende kapittel om livet langs elva Hevreåo «Liv og verksemd langs Hevreåo» Her tar vi for oss bruken av elva som drivkraft og den nyere bebyggelsen Kvennhuskasin som vokste fram nederst mot Heddøla. Det er også kart og GPS-lister som viser hvor alle plassene ligger, samt ca. 325 unike bilder. Kjøp boka her

27. november 2019

Historielaget arrangerte sitt årlige julemøte. Ca 40 møtte fram for å høre Trond Aasland holdet foredraget «Til Telemark med A.B. Wilse» På møtet ble også Notodden Historielags årsskrift 2019 presentert av Knut Jordheim som er redaktør. Som vanlig var det kaffe, kake og utloddning.

10. november 2019
9. november 2019 arrangerte NIA i samarbeid med Notodden Historielag «Arkivdagen 2019» på Teledølen kulturpub.
Se bilder fra arrangementet her

24.  oktober 2019
Husmannsplassgruppa holdt foredrag på Kafe Olea. Se fra tilstelningen her

24. oktober 2019
Se høstens aktivitet i samarbeid med NIA (Den kulturelle skolesekken) her

8.oktober 2019
Historielaget arrangerte sammen med NIA «En vandring i
verdensarven». Det var en kort, men innholdsrik tur som startet i Kirkeparken, gikk gjennom boligområdet på Villamoen til Hydros Admini og videre til Grønnbyen. Les mer her

15. september 2019

Historielaget arrangerte sin årlige «tematur» sammen med Notodden turlag. I år gikk turen fra Teinåtangen til Yli der vi hadde fokus på husmannsplassene i Yliområdet. Se bilder fra turen her

31. mars 2019
Les om «Gullmannen» Halvor som vokste opp på husmannsplassen Langedok u/Øvre Haave i Lisleherad som fant den fantastiske gullskatten på Nedre Hoen i Hokksund. Skatten som var så stor at regjeringen måtte bestemme finnerlønnen.  Den ble faktisk så stor at den måtte fordeles over to år for å unngå å velte statsbudsjettet! Les mer her  (NRK)

Link til Gullmannens familie på heddalsslekt.no her

Boktips: Vi kan anbefale boka «Husmannsplassar i Notodden kommune bind 2 Tinnegrend og Lisleherad» som ble utgitt i 2016. Dette er en bok som ikke bare er interessant for de som har slekt i området og de som er interessert i slektsforskning, men også andre, da den inneholder beskrivelse av gårder og plasser, har mange artige historier og ikke minst kan være en spore til å finne disse plassene da den inneholder GPS-koordinater til alle omtalte plasser. Boka kan kjøpes hos oss, byens bokhandler ( Tuven og Telemarkens bokhandel ) eller bestilles på vår hjemmeside.

Les mer om boka her


1. desember 2018

I disse dager sender Notodden Historielag ut sitt innholdsrike årsskrift. Årsskriftet er 35. årgang og er nå er gjennomgående illustrert med fargebilder og stoffet har som vanlig stor bredde.

Tema i år: Kulturminner

Se mer om innholdet her

 

10. juni 2018 Vi har nå systematisert forhandlingsprotokoller for Notodden kommunestyre og Hitterdal formannskap. Protokollene kan leses i historielagets hus og det som er interessant kan kopieres eller avfotograferes. Se liste over det vi har. Notodden her Heddal her

Vi selger Ove Eriksens bok «Murukleiven»
Murukleiven er en historisk roman basert på de virkelige hendelser Heddølen Tov Murukleiv opplevde fra 1808 til 1814 – fra å være en ustraffet musketer ble han en mafialignende forbryterhøvding. Det finnes mange myter om «Murukleiven», i denne boka får vi en historisk riktig framstilling av hans liv. Gå til salgssiden her

 

 

 

3. januar 2018 Under fanen «Nyere historiske fotografier»  kan du se «nyere» bilder fra vårt område. Til nå finner du bilder fra Tuven industriområde og Sætreområdet på 70-tallet, bygging av slepebåten «MS Huldra» på Slippen, Telemark Mineralvannfabrikks nye anlegg på Tuven, riving av Viktoria hotel og en blanding av bilder fra Notodden i litt nyere tid. (Flere bilder kommer etter hvert) se sidene her

15. november 2017 Notodden Historielag har hele samlingen av Widerøe flyfoto fra Notodden kommune. Det vil på denne hjemmesiden etter hvert komme bilder som dekker hele Notodden by, Heddal øst/vest og Lisleherad.  Se bildene her

7. oktober 2017. Se bilder fra byvandring i regi av NIA. De starta i Grønbyen og vi holdt museet åpent. Se bildene her

6. oktober 2017. 5. klassinger får oppleve en dag for 100 år siden.

-Museumsformidler Jon Harald Aspheim forteller at de istedenfor guiding ville lage en tidsreise hvor medlemmer av historielaget spilte rollefigurer. Se avisartikkel fra Telen + her

 

Søndag 13. august arrangerte vi tur sammen med Notodden turlag,
se bilder fra turen her

 


3. august 2017
Historielaget deltok på Studiobandet HSN Notodden sin lansering av
låta «Murukleiven».  Studiobandet har hatt et tett samarbeid med historielaget, spesielt Ragnhild Kaste Kaasa og Inger Johanne Bakka har bidratt med fakta om Tov Murukleivs liv… hør sangen og les mer her

 

24. april 2017 fikk vi besøk av elever fra Høgås skole
Elevene fikk oppleve en dag slik den kunne fortone seg for 100 år siden
Se bildene her


Inger Johanne Bakka utnevnt til æresmedlem av historielaget

Asbjørn Moen hadde på årsmøtet 28. februar 2017 gleden av å utnevne Inger Johanne Bakka til æresmedlem i Notodden Historielag. Asbjørn holdt en tale for Inger Johanne der han på en fremragende måte fikk fram det Inger Johanne har betydd for laget. Inger Johanne kom inn i historielaget i 1987, siden har hun vært en trofast bidragsyter på mange områder både som turleder og med styreverv. I senere tid har hun ofra seg fullt og helt som en av forfatterne med husmannsplassbøkene laget har gitt ut. Les mer her
Husmannsplassar i Notodden kommune bind 2
Tinnegrend og Lisleherad

Notodden historielag selger boka i Grønnbyen tirsdager 18-21 (Eller etter avtale) og kan dessuten bestilles på epost: post@notoddenhistorielag.no
Dersom boka må sendes kommer det frakt i tillegg.
Selges nå også i byens bokhandler.
(Telemarkens Bokhandel AS og Norli
Tuven)  Pris kr. 450,-


Se omtale i Telen her
Se avisartikkel fra boklansering her
Gå til boksalgsiden her
Se fra lanseringen på Kafe Olea her

 


Nyhet!
Bilder fra årskriftene 2014 og 2015  «Gamle bilder forteller» er nå tilgjengelige på hjemmesiden.  Her kan du se bildene i en større utgave. Se bilder fra årsskriftet 2014 her , 2015 her og 2016 her

14. agust 2016 arrangerte vi fellestur sammen med Notodden turlag til husmannsplassene i Håbergmarken. Øyvind og Synnøve Håberg tok imot oss på Håberg i et strålende vær og med Ingebjørg Øya som turleder og Øyvind Håberg som kjentmann gikk et følge på 30 personer rundt til de forskjellige husmannsplassene … se bilder og les mer her

Ordførerbesøk i Grønbyen. 26/4 16 fikk vi besøk av ordfører Gry i Ordførerbesøk
historielagets hus i Grønbyen. Ordføreren fikk se hva vi jobber med
og samtidlig fikk hun en befaring på huset som det nå er bevilget penger til å utbedre. Les mer her

«Notoddenpatrioten» Asle Bjerva fyller i år 60 og i den alderen har en jo som han selv sier to av alt. Så da en unik mulighet dukka opp kjøpte han likegodt en gave til seg selv som i alle fall ikke alle har fra før, en fotosamling på ca 600 000 bilder! … les mer her

Ny artikkel på hjemmesiden: Se artikkelen om «DS Tinfos, Notoddens første båt» som Arne Karlsen har skrevet for Notodden Historielag her

Notodden kommunes kulturpris for 2015 gikk til Ragnar Moen. Dette var spesielt gledelig for Notodden Historielag, som var en av forslagsstillerne. Du kan lese om det  her

Velkommen til Notodden Historielags presentasjon av historiske fotografier. Under menyen «Historiske fotografier» vil du nå etter hvert finne en presentasjon av lokale fotografer og bilder disse fotografene har tatt i vårt nærområde. Du kan se siden her

Samarbeid mellom Notodden Historielag og Notodden Turlag
om skilting på Upp-Åsen og ved Hollagruvene.
18. november ble det satt opp infoskilt ved Upp-Åsen og ved Hollagruvene. Historielaget  har vært behjelpelige med å finne opplysningene om den gamle husmannsplassen og gruvene.
Du kan se bilder fra begivenheten her

Oktober Etter å ha konstatert store råteskader og lekkasje på garasjetaket i Industrigata 6, ble det bestemt at dette måtte det gjøres noe med. Kjell samla da en dugnadsvillig gjeng og satte i gang. Etter flere dager og helger framstår nå garasjen som «ny». Taket er tett og råteskadene er borte, så nå vil den holde i mange år. Bilder fra dugnaden kan du se her

SE HER! Nå kan du på vår hjemmeside lese om fløtings-aktiviteten i både Heddalsvassdraget og Tinnvassdraget. Sidene er ment som en forklaring på hvordan dette arbeidet gikk for seg både i tekst og bilder. I Heddøla ser vi tømmerets vei helt fra starten øverst i Hjartdal og til det ender i Hegglensa ved Heddølas utløp. I Tinnelva tar vi for oss fløtingsaktiviteten helt fra skogene rundt Tinnsjø og til tømmeret ender i Tinnålansa. Du finner siden her