Koordinatliste Notoddens gamle grense

Alle koordinater med strek under kobla mot bildet av det aktuelle grensemerket. Noen grensemerker er fjerna derfor mangler det bilde, men koordinatene stemmer.

Foto og GPS koordinater av grensesteiner/påler: Kjell Lia

GR.NR           NORD      __ØST         PLASSERING

GR.1            6601192     515789 Heddalsvannet, Tveiten

GR.2            6601228     515850 Jernbanen, Tveiten

GR.3            6601266     515890 Skolens idrettsplass, Tveiten

GR.4            6601328     515912

GR.5            6601452     516139

GR.6            6601503     516129

GR.7            6601589     516281

GR.8            6601561     516300

GR.9            6601572     516332 Ivar Åsensgt. 52

GR.10          6601614     516380 Ivar Åsensgt. 52

GR.11          6601706     516299 Ivar Åsensgt. 50A

GR.12          6601816     516201 Ivar Åsensgt. 32

GR.13          6601913     516117

GR.14          6601981     516102

GR.15          6602120     516074 Dalsåsv. 18

GR.16          6602240     516031 Dalsåsv.-  Høybøgt.

GR.17          6602324     516003 Høybøgt.40

GR.18          6602429     515966

GR.19          6602595     515908

GR.20          6602750     515854

GR.21          6602906     515799 Kongsbergvn. v/ Heibø

GR.22          6603147     515720

GR.23          6603272     515615

GR.24          6603407     515500 Holbergsv. – Sætregt.  v/ N. Sætre gård

GR.25          6603490     515433 v/ Sætrealleen

GR.26          6603741     515407 Kr. Uppdalsgt. 2

GR.27          6603966     515385 Kr. Uppdalsgt. 18

GR.28          6604143     515367 Kr. Uppdalsgt. v/ Viggo Hanstensgt. 15

GR.29          6604341     515347 Kr. Uppdalsgt. 40

GR.30          6604407     515349

GR.31          6604525     515352

GR.32          6604645     515359 Søndre Skogenv. 24

GR.33          6604836     515360 Nordre Skogenv. 12

GR.34          6605205     515369 Årnesv. 15

GR.35          6605301     515371

GR.36          6605330     515233 Svelgfossjuvet ØST

GR.37          6605485     515170 Svelgfossjuvet VEST

GR.38          6605512     515023 Kåfjellåsen

GR.39          6605531     514845 Kåfjellåsen

GR.40          6605522     514802 Kåfjellåsen

GR.41          6605238     514626 Bjørkemoen Kåfjell

GR.42          6605075     514586 Bjørkemoen Kåfjell

GR.43          6604852     514529

GR.44          6604611     514451 Anundskåsv. 79

GR.45          6604487     514438 Anundskåsv. 72

GR.46          6604370     514410

GR.47          6604030     514324 Bergstuguv. 42

GR.48          6603708     514266

GR.49          6603458     514180 Tinnesåsen v/ Kåfjellv.

GR.50          6603275     514134 Tinnesåsen. v/ H. Wergelandsgt. 4

GR.51          6603133     514099 Tinnesåsen. v/ Revshaug

GR.52          6602917     514199 Hitterdalsv. 2

GR.53          6602804     514251

GR.54          6602670     514312 Ramsflog Søndre Tinnes

GR.55          6602682     514111 Søndre Tinnes

GR.56          6602693     513912 Vrådalsgt. 9-11

GR.57          6602704     513704 Vrådalsgt. 21

GR.58          6602712     513558 Nordre Tinnesv. 6

GR.59          6602717     513465

GR.60          6602718     513320

GR.61          6602685     513334 Nordre Tinnes

GR.62          6602598     513371 Merde v/ Pissebekk

GR.63         6602545     513394 Den siste grensesteinen

Eksempel på grensestein. (Granitt)
Steinene er merka med nummer og en strek som angir
retning samt  N – H (Notodden/Heddal) Nummeret står
på «Notodden-sida» på samtlige granittsteiner.

Eksempel på grensepåle. (stål)
Pålene er merka med nummer og vingene angir retningen
på grensa.


TIL TOPPEN AV SIDEN