Fra byggingen av Grønvollfoss kraftstasjon

Grønvollfoss kraftverk ligger i Tinnelva en snau mil fra Svelgfoss. Kraftverket ble påbegynt i 1930 og satt i drift i 1933 og utnytter et fall på 22,6 meter i Tinnelva. Verket er et elvekraftverk uten eget reguleringsmagasin. Kraftstasjonene ble tegnet av Thorvald Astrup i 1932. Opprinnelig hadde kraftverket ubehandlede betongfasader. I kraftstasjonen var det installert to Kaplanturbiner på totalt 26 MW. De originale aggregatene er fortsatt i drift.  (Kilde: Wikipedia) I 1932 fikk H. Jonsrud i oppdrag å fotografere anleggsvirksomheten, vi presenterer her unike bilder fra anlegget. På disse bildene kan en også se den gamle Grønvollfoss stasjon som ble revet da jernbanen ble flyttet.TIL TOPPEN AV SIDEN