Professor Birkelands patenter

Kristian Birkeland hadde 59 patenter, Mange av dem har tilknytning til nitrogenindustrien. Noen av hans øvrige patenter gjelder blant annet:

Fettherding- fremstilling av smør
–          behandling av svovelholdige mineraler
–          tørring av fisk
–          redestillering og raffinering av uren olje
–          behandling av organiske rester
–          strømbrytere
–          radiotelefoni og telegrafi
–          mekanisk høreapparat
–          herding av hvalolje
–          medisinsk strålebehandling

  • Atom-energi: Birkeland søkte i 1906 wallenbergene i Sverige om økonomisk støtte for å utarbeide metoder til å utløse og utnytte atomenergien.
  • Røntgen-stråler: I 1895 demonstrerte fysikeren Birkeland røntgenstråler ved Universitetet i Kristiania. Dette var før dr. Røntgen, men han unnlot å arbeide videre med denne teknologien
  • Rakett-drivstoff: I 1912 demonstrerte Birkeland og hans medarbeider O. Devik hvordan katodestråler kan benyttes til å drive satellitter og romskip i det tomme rom.

Noen av Birkelands patenter:

  • Elektromagnetisk kanon: «Fremgangsmaade til udslyngning at projectiler ved hjælp at magnetisk kraft» /
  • Elektrisk flammeovn: Fremgangsmaade til at fremstille elektriske lysbuer af størst mulig overflade, særlig til brug ved kemisk binding eller spaltning af gasblandinger eller gasarter
  • Elektrisk strømbryter: Fremgangsmaade og apparatur til at bevirke selvbrydning af elektriske strømme, uanseet deres sænding
  • Radio-telegrafi: Fremgangsmaate til fremkaldelse av udæmpede svingninger for radiotelegrafi og -telefoni.
  • Søppelhåndtering: Fremgangsmaate til behandling av organiske rester, saasom søppel, dyrekadavere av forskjellig art og lign.
  • Fremgangsmaate til indføring av kemiske stoffer i menneskers eller dyrs organer og apparat til fremgangsmaatens utførelse

Professor Birkelands elektromagnetiske kanon

Lær mer om Birkeland:

Lucy Jago Nordlysets gåte: beretningen om Kristian Birkeland engelsk original «The northern lights: how one man sacrified love, happiness and sanity to unlock the secrets of space» oversatt av Mona Vestli. Gyldendal 2002 ISBN 82-05-30071-2

Alv Egeland og William J. Burke Kristian Birkeland: The First Space Scientist Springer 2005 ISBN 9781402032943

Åse Kathrine Lauritzen Vitenskapsmannen som teknolog: Kristian Birkeland 1901-1908 Hovedoppgave i historie Universitetet i Oslo, 2000

Last ned art. i pdf