En mann som visste råd

”Fra nytår 1909 fik vi en stærk og langvarig kuldeperiode, og Tinnsjøen frøis til som aldrig før. – Slæpebåten Skarfoss slæpte træfærgen, men denne var jo meget bredere end slæpebåten som derfor måtte slå råken tre ganger for å få bredde nok til færgen. – Det hændte man brukte optil 18 timer på turen den ene vei. – Direktør Kloumann skulle på denne tid reise fra Rjukan til Notodden. Han var en meget impulsiv herre som ikke la klut imellem i sine uttalelser når han var sint, og det var han ofte. Han var i så henseende Eydes absolutte modsætning. Å være om bord i træfærgen i mange timer hadde han hverken tid eller lyst til. Å ta Skarfoss ut av slæpningen for å ta en extratur med seg, gik vel heller ikke an.

Men Kloumann visste råd. Han lot opsynsmann Skarnes stikke op vei over isen mellem Rollag (Mæl) og Tinnoset. En arbeidsgjæng målte isen og mærket veien op med små granbusker. Anlæggene hadde den gang til sommerbruk en flat og meget stor motorbåt, ”Jarl”, i Tinnsjøen. Denne hadde en liten jolle av mahogny om bord med bæreevne for to a tre personer. Den kunne brukes. Den blev sat på en langslæde og surret fast, og Kloumann og Skarnes plasserte seg oppi jollen. Den sidste måtte ha tollekniven færdig for å kutte tauget jollen var surret fast med, om noe skulle hænde. Kusken ville også gjerne sitte i jollen, men fik beskjed om å holde seg på matta, det vil si slæden. Med to gilde travere gikk det i susende fart over isen og kom godt og vel fram til Tinnoset”.

(Fra Aksel Lunders erindringer)